Hoppa till innehåll

Vinterunderhåll av vägar: Användning av två enheter med sidoplog på motorvägar förbättrar trafiksäkerheten

Publicerad 1.11.2023 8.45

Motorvägarna kan i fortsättningen plogas med två enheter med sidoplog som kör efter varandra. Vägen ställs i ordning bättre på en gång och trafikanternas trafiksäkerhet förbättras när farlig omkörning mellan plogbilar förhindras.

Trafikledsverket uppdaterade sin anvisning om metoder för vinterunderhåll av landsvägar (på finska) och i fortsättningen tillåts två enheter med sidoplog vid plogning av motorvägar eller andra vägar med två körbanor. Metoden tillåter i regel inte bilister att köra om mellan plogbilar.

"Omkörningen kan inte göras på ett säkert sätt, så avståndet mellan enheterna hålls så litet att det är klart omöjligt att köra om. Möjligheten till omkörning mellan plogbilar kan efter övervägande ges när plogparets främre plogningsenhet inte använder sidoplog", berättar Mika Terhelä, sakkunnig inom anskaffning av landsvägsunderhåll vid Trafikledsverket.

Användningen av två enheter med sidoplog vid plogning av motorvägar har tidigare pilottestats i underhållsentreprenaden i Mäntsälä. Erfarenheterna har varit mycket goda, säger arbetsplatschef Jari Rosenqvist från konsortiet Yli-Hyrylä MHU som deltog i pilotprojektet.

"När omkörningsmöjligheten saknas förbättras vägtrafikantens trafiksäkerhet avsevärt. Vid omkörningar av plogbilar har det under årens lopp inträffat för många avkörningar, träffar i plogen eller andra nära ögat-situationer. Naturligtvis förbättras också arbetssäkerheten för plogbilsförare", konstaterar Rosenqvist.

Arbetet går snabbare och överraskningarna för trafikanter minskar

Användningen av två sidoplogenheter påskyndar också underhållsarbetet på motorvägarna. Dessutom förebygger metoden överraskande situationer som beror på att väglaget varierar.

"Väglaget framför plogbilarna är i allmänhet mycket svagare än när man kör bakom plogbilarna på en ren väg. Många som vill köra om kanske glömmer bort det här", påminner Rosenqvist.

Även om du hamnar bakom plogparet en stund påverkar det knappt den totala restiden. Plogningshastigheten är vanligen 60 km/h, så till exempel en sträcka på 20 kilometer tar bara fem minuter längre än med en normal hastighet på åttio kilometer i timmen vid dåligt väglag. Vid snöfall ska man i vilket fall som helst reservera mer tid än normalt för resan om man måste bege sig på vägen.

Högtrafikerade vägar plogas först

Servicenivån på vinterunderhållet påverkas av vägens betydelse och trafikmängd. Landsvägarna är indelade i vinterunderhållsklasser och de högtrafikerade vägarna plogas först. De lokala NTM-centralerna sköter ledningen av entreprenaderna för vinterunderhåll av landsvägarna och genomförandet av kvaliteten. Mer information om vinterunderhållsklasserna finns på Trafikledsverkets webbplats.

"På högtrafikerade vägar tillåts endast några centimeter snö under snöfall. Efter att snöfallet upphört röjs snön från huvudvägarnas körbanor inom 2–3 timmar. Vid snöstormar som återkommer några gånger per vinter arbetar man med alla fordon och då kan snön tidvis vara till besvär", konstaterar Terhelä.

Mer information:

Mika Terhelä, sakkunnig inom anskaffning av landsvägsunderhåll, Trafikledsverket
tfn 029 534 3331
[email protected]

arbetsplatschef Jari Rosenqvist, konsortiet Yli-Hyrylä MHU
tfn 040 676 5415
[email protected]

Se även:

Vinterunderhåll av vägar

Respons på vinterunderhållet till Trafikens kundservice

Plogning av motorväg vid användning av två enheter med sidoplog. Avståndet mellan enheterna hålls så litet att det är omöjligt att köra om. Plogning av motorväg vid användning av två enheter med sidoplog. Avståndet mellan enheterna hålls så litet att det är omöjligt att köra om. Omkörningsmöjligheten mellan plogbilarna kan efter övervägande ges när den främre plogenheten inte använder sidoplog. Omkörningsmöjligheten mellan plogbilarna kan efter övervägande ges när den främre plogenheten inte använder sidoplog.

Bilagor