Hoppa till innehåll

Vintern för banunderhållet: samarbete mellan olika aktörer i nyckelposition

Publicerad 24.10.2023 8.45

För att vinterunderhållet av järnvägarna ska lyckas, spelar samarbetet mellan Trafikledsverket, entreprenörer, trafikledningen och järnvägsoperatörer en viktig roll. Vintern förbereds på bannätet på ett förutseende och planmässigt sätt.

Några av de senaste vintrarna har varit exceptionella i fråga om snömängderna särskilt i södra, västra och östra Finland. I synnerhet långvarigare perioder av snöfall belastar resurserna för vinterunderhållet av banan i en utmanande arbetsmiljö. Till exempel för plogning av snö på stationernas plattformsområden finns det bara några timmar arbetstid, när snöfallet ännu kan fortsätta.

En gemensam grupp för vinterberedskap för olika järnvägsaktörer har varit verksam sedan år 2019. Samarbetet mellan Trafikledsverket, Fintraffic och trafikidkarna riktar sig sist och slutligen till att snöarbetena genomförs och på så sätt säkerställa en så fungerande tågtrafik som möjligt.

"Erfarenheterna från tidigare vintrar har samlats in genom enkäter och responssamtal. Dessa har haft en viktig roll i planeringen av den kommande vintersäsongen och i fastställandet av utvecklingsåtgärder. Beredskapen fortsätter också tillsammans med Meteorologiska institutet bland annat i fråga om skräddarsydda förhandslarm och möjligheterna att utnyttja väderprognoser på längre sikt", konstaterar Teemu Poussu, chef för enheten för banunderhåll vid Trafikledsverket.

När det råder mycket utmanande vinterförhållanden fortsätter Trafikledsverket förfarandet, där man kan fatta snabba beslut om ändringar i tidtabellen för arbeten på bannätet. Dessutom kan gruppen för vinterberedskap för järnvägsaktörer även i fortsättningen fatta beslut om undantagsarrangemang i tågtrafiken. På så sätt säkerställer man att olika aktörers resurser används för underhåll och minskar risken för störningar på bannätet. Entreprenörer som väljs ut genom konkurrensutsatt anbudsförfarande ansvarar för det praktiska underhållet.

Uppehåll i underhållsarbetet utnyttjar man till att förebygga fel

Trots bra planering kan vintersäsongen också orsaka överraskande situationer. Därför finns det även under vintersäsongen en fortlöpande felreparationsjour i varje underhållsområde. Fel förebygger man genom att så effektivt som möjligt utnyttja även korta uppehåll i underhållsarbetet vid livligt trafikerade banavsnitt, till exempel gällande service av växlar.

"I de växlar som är viktigast för trafiken har man installerat och kontrollerat växeluppvärmning som smälter snö och is som samlas i dem. Dessutom har man genomfört andra tekniska lösningar på växlarna för att förebygga problem under vintersäsongen", berättar Poussu.

Med tanke på snöröjningen är de centrala bangårdarna, som har mycket tågmateriel, särskilt utmanande. Snöröjningen sker maskinellt med hjälp av snöplogar, snöborstar och snöslungor. Dessutom använder vissa bangårdar snövagnar, i vilka snö samlas och transporteras till snötippar. Snöpatruller spelar också en viktig roll genom att rengöra växlarna med borstar och spadar.

Mer information:

Teemu Poussu, enhetschef för banunderhåll, Trafikledsverket
tfn 029 534 3974
[email protected]

Läs mer:

Bannätets vinterunderhåll
Underhåll av plattformsområden
Snöröjning vid plankorsning: Tips för underhållsaktörer (på finska)

Bilagor