Hoppa till innehåll

Vid den grundliga förbättringen av banan Björneborg–Tallholmen införs nya typer av betongsliprar som ger banan längre livslängd och eventuellt minskar olägenheterna från vibrationer.

Publicerad 6.4.2021 13.00

Projektet för grundlig förbättring av banan Björneborg–Tallholmen har inletts. I projektet förnyas bland annat banans överbyggnad och varningsanläggningar vid plankorsningar under 2021. På banavsnittet har man redan testat nya lösningar som dämpar vibrationerna från järnvägstrafiken och den mest funktionella visade sig vara sliperlösningen.

I samband med den grundläggande förbättringen av banan Björneborg–Tallholmen byggdes i slutet av fjolåret en cirka en kilometer lång testbana till Björneborg, där man testat hur olika slipermaterial påverkar vibrationerna från tung tågtrafik. I testerna upptäcktes att vibrationerna isolerades bäst av en sliper där en elastisk skiva fästes på betongsliperns undersida. För fortsatta mätningar och verifiering av resultaten från testbanan beslöt man att införa sliperlösning för hela banavsnittet på 16 kilometer.

”Tunga koltåg går till djuphamnen i Vetenskär i Björneborg längs banan Björneborg–Tallholmen. Koltågen orsakar ibland vibrationsolägenheter för miljön, men dessa har man redan kunnat minska genom hastighetsbegränsningarna på banan. Nu har man också hittat en lösning för banans konstruktion som man hoppas kommer att minska vibrationerna avsevärt”, berättar järnvägstrafikdirektör Markku Nummelin vid Trafikledsverket.

Koltrafiken till Björneborgs hamn har avstannat sedan början av 2020. Den egentliga trafiken beräknas börja när ombyggnaden av hamnen är klar i slutet av sommaren 2021. Innan dess kan det förekomma transport av lastvagnar till Vetenskär för provkörning. Den egentliga trafiken inleds i samband med den grundläggande förbättringen av banan.

En fördel med bottenkonstruktionen förutom att vibrationerna dämpas är att den ökar banans livslängd, eftersom den också minskar slitaget på banans makadamkonstruktion.

Spåret i Tallholmen och plankorsningarna förbättras

Vid ombyggnaden förnyas banans överbyggnad längs nästan hela banavsnittet mellan Tallholmen och Björneborg. Även torrläggningen av banan förbättras genom att trummor förnyas och diken öppnas. På trafikplatserna i Tallholmen och Björneborg byts växlar ut och spåren repareras.

”När överbyggnaderna byts ut under ombyggnaden är plankorsningarna ur bruk en i taget. Utbytesarbetena genomförs huvudsakligen nattetid då de orsakar få olägenheter som möjligt för användarna. Målet med projektet är att säkerställa att banan fungerar och att godstrafiken i hamnarna löper smidigt på lång sikt”, förklarar projektchef Mikko Heiskanen vid Trafikledsverket.

Trafiksäkerheten förbättras

I projektet förbättras också trafiksäkerheten genom att plankorsningar förbättras eller avlägsnas. Gamla varningsanläggningar förnyas på sju platser under hösten 2021, då varningsanläggningarna är ur bruk. Plankorsningarna som ska avlägsnas finns på Rantakulmantie och i Vantala. Närmare information om trafikarrangemangen ges vid en senare tidpunkt.

Karta över banavsnittet Björneborg–Tallholmen

I projektet ingår också förnyandet av järnvägsbron över Lattomerenoja, dvs. Sundsdiket, till sin nuvarande plats och renoveringen av underfarten vid Luvianpuistokatu. Mer information om arbetsplatsarrangemangen ges vid en närmare tidpunkt.

Mer information:

Vibrationsolägenheter: Markku Nummelin, järnvägstrafikdirektör, tfn 029 5343971, [email protected]

Förbättringsprojektet: Mikko Heiskanen, projektchef, tfn 029 5343808, [email protected]

https://vayla.fi/pori-mantyluoto-radan-perusparannus

Bilagor