Hoppa till innehåll

Vi låter fortfarande bli spåret

Publicerad 16.10.2023 8.45

Kampanjen Låt bli spåret, som är riktad till ungdomar, påminner igen under höstlovsveckan att ingen har något på järnvägsspåret att göra. Med hjälp av animationen och spelet som utspelas i animationens värld kan du inleda en diskussion om bansäkerheten med barn och unga.

Olovlig vistelse och verksamhet på järnvägsspåret eller i dess omedelbara närhet är förbjudet. Förutom ditt eget liv står också tågpassagerarnas säkerhet samt tågmaterielens och trafikinfrastrukturens skick på spel.

"Det är livsfarligt och även enligt lag förbjudet att gå på banan, klättra upp på tågens tak eller placera något föremål på banan. Om någon obehörigt vistas på spåret anmäls det alltid till nödcentralen eller polisen. Tåget kan inte väja", påminner Marko Tuominen, ledande sakkunnig inom järnvägssäkerhet vid Trafikledsverket.

Kan du ta dig igenom det nya kampanjspelet?

Trafikledsverket ordnar under de två höstlovsveckorna, dvs. 16–29.10.2023, igen en kampanj med temat Lår bli spåret. Utöver animationen som släpptes förra hösten och som fått stor uppmärksamhet påminns ungdomarna också om järnvägssäkerheten med hjälp av ett nytt avgiftsfritt webbläsarbaserat spel som utspelar sig i animationens värld. Spelet testas och kommenteras också av utvalda influencers i sociala medier.

"Förra hösten lyckades vi skapa uppmärksamhet kring en viktig sak. Vi hoppas att diskussion även nu uppstår både bland unga och bland föräldrar och andra fostrare både hemma och i skolorna. Den här gången syns och hörs kampanjen särskilt i TikTok, som är populär bland unga, och naturligtvis också i Trafikledsverkets egna kanaler", berättar Trafikledsverkets kommunikationschef Hanna Ackley.

Tala med ungdomarna om bansäkerhet

Det är viktigt att diskutera med barn och unga varför man inte får röra sig på järnvägen. Det är bra att diskutera bansäkerhet tillsammans och man kan börja till exempel med kampanjens animation och spel. Mer material för diskussionen hemma, i skolan eller annanstans finns på Trafikledsverkets webbplats. Se frågor och svar som stöd för diskussionen.

På webbplatsen finns också ett infopaket om farorna i anslutning till att röra sig på spåret för föräldrar och andra fostrare. Se tips till föräldrar.

Mer information:

Järnvägssäkerhet:
Marko Tuominen, ledande sakkunnig inom järnvägssäkerhet, Trafikledsverket
tfn 029 534 3981
[email protected]

Kampanjen Låt bli banan:
kommunikationschef Hanna Ackley, Trafikledsverket
tfn 029 534 3027
[email protected]

Se även:

Varför får man inte röra sig på järnvägen?

Testa spelet Låt bli banan (på finska)