Hoppa till innehåll

Vägplanen för den nya Hessundsbrons broprojekt har godkänts – förberedelserna för byggandet börjar

Publicerad 23.11.2022 15.21

 

Vägplanerna som möjliggör byggandet av den nya Hessundsbron godkändes i början av november.

”Vi börjar arbetet i Hessundet i månadsskiftet november-december. Efter att ha tagit över de nödvändiga markområdena är de första synliga arbetena avlägsning av träd och förberedande arbeten såsom kabelöverföringar och etablering av byggplatsförbindelser och en byggarbetsplatsbas”, berättar projektchef Janne Wikström från Trafikledsverket.

Byggandet av Fiskeriskolans planskilda anslutning, den nya Hessundsbrons arbetsbro och landfästen startar som planerat år 2023. 

”Vi kommer att bygga väldigt flitigt nästa sommar eftersom vi strävar efter att få Fiskeriskolans planskilda anslutning och den nya Hessundsbron i bruk redan 2024”, Wikström tillägger. 

Övertagandet av de nödvändiga markområdena hanteras i landsvägsförrättningen organiserad av Lantmäteriverket den 24.11.2022.


Kallelse till lantmäteriförrättning:
https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kungorelser/mmlm7999332022 

Mer information:
Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]
Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn. 0400 627 461, [email protected]
Mer information på svenska:
Projektets informatör Minna Kylänpää, tfn 050 527 6696, [email protected]

Följ projektet:
Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/

 

Målet för projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter, som är betydande för den nationella industrin, till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.