Hoppa till innehåll

Väglaget, skicka enskilda vägens uppgifter till Trafikverket

Publicerad 19.11.2018

Största delen av det finska vägnätet, 76 procent, består av enskilda vägar. Väglagets roll är viktig för att hålla Digiroad, Trafikverkets nationella väg- och gatuinformationssystem, uppdaterat. Genom att uppdatera enskilda vägars uppgifter i Digiroad kan onödig trafik på den enskilda vägen undvikas. Aktuell information främjar också en välfungerande transport till exempelvis skogsindustrins destinationer.

Bilden visar en skogväg

Lagen om enskilda vägar ändrar den 1.1.2019 (560/2018). Från årsskiftet är väglaget och vägdelägare skyldiga att skicka uppgifter om vägens trafikledning, till exempel viktbegränsningar och förbud, till Trafikverkets Digiroad-system. Trafikverket måste också informeras om enskilda vägar utan begränsningar.

En förutsättning för statsunderstöd till väglag är att uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i registret över enskilda vägar och i informationssystemet för väg- och gatunätet är uppdaterade.

Varför är det viktigt att skicka uppgifter?

Digiroad är ett nationellt väg- och gatuinformationssystem, som innehåller detaljerade uppgifter om det finländska väg- och gatunätet, vägnätets mittlinjegeometri och information om vägnätets viktigaste egenskaper. Digiroad utnyttjas av bland annat navigationsföretag, räddningstjänst samt till exempel skogsindustrins och mjölkindustrins ruttplanerare.

Rutter för bland annat tunga transporter planeras vanligtvis långt bort från själva området i fråga. När hastighets- och viktbegränsningar finns uppdaterade i Digiroad, styrs trafiken mer sannolikt till de rätta vägarna, och på det sättet kan onödig trafik på enskilda vägar undvikas.

Hur skickar jag uppgifterna gällande vår enskilda väg?

Uppgifterna gällande enskilda vägar skickas för tillfället till Trafikverket via e-post. Under hösten utvecklas ett nytt sätt att skicka uppgifter till Digiroad-operatorn. Detaljerade anvisningar samt e-postmodellen kan hittas på Trafikverkets webbplats.

Väglaget måste i första hand skicka till Trafikverket följande uppgifter:

  • Uppgifter om viktbegränsningar
  • Förbud att använda vägen
  • Möjliga tilläggsskyltar (t. ex. körning till tomten tillåten)
  • Väglaget skall också skicka en kopia av kommunens tillstånd att placera trafikmärke.
  • Väglaget kan till och med skicka information gällande vägens hastighetsbegränsning. Informationen förbättrar navigationssystemens funktionssäkerhet och kan även minska onödig trafik på vägen.

Har du frågor eller några problem, kontakta Digiroad-operatorn. Vi hjälper gärna!

Tel. 040 507 2301 (kl. 9-16)
e-post: info(a)digiroad.fi

Digiroad startsida


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.