Hoppa till innehåll

Väg- och banhållningens koldioxidavtryck klarlades

Publicerad 21.9.2011

Trafikverket har beräknat ban- och väghållningens koldioxidavtryck i Finland. Efter denna utredning är sjöfarten i tur.

Ingen motsvarande uträkning som omfattar hela väg- och bannätet har tidigare gjorts i Europa, kanske inte heller någon annanstans i världen. Nu sätter man igång med att beräkna koldioxidavtrycket också inom sjöfarten.

Väg- och banhållningens koldioxidavtryck beräknades på fyra banavsnitt, tre bangårdar och fyra vägavsnitt. Finlands landsvägar och järnvägar klassificerades utgående från kalkyler och statistikuppgifter varefter väg- och bannätens koldioxidavtryck uppskattades. Endast de statliga väg- och bannäten beaktades, inte gatorna, färjerutterna, de enskilda vägarna eller de privata järnvägarna. Byggande samt drift och underhåll uppskattades utgående från livscykelmodellen.
 
Utsläppen från landsvägstrafiken överskrider mångfaldigt utsläppen från landsvägsinfrastrukturen. Däremot är trafikutsläppen inom banhållningen av samma storleksklass som inom järnvägsinfrastrukturen. Trafikutsläppen på de livligt trafikerade vägarna är betydligt större än inom väginfrastrukturen.

Det är möjligt att påverka många sådana omständigheter som inverkar på koldioxidavtrycket, såsom transportmateriel, arbetsmaskinernas bränsle och transportresor. Att minska trafikens miljöavtryck är ett av Trafikverkets centrala strategiska mål.
 


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv