Hoppa till innehåll

Trafikverket säkrar vintersjöfarten med hjälp av fem isbrytare och fyra kompletterande isbrytare

Publicerad 28.10.2011

28.10.2011 Trafikverket har ett mångårigt gällande avtal för fem konventionella isbrytare vilka utgör grunden för assistansen av vintersjöfarten. För de mera krävande perioderna i vinter ingår Trafikverket avtal om fyra kompletterande isbrytare.

Trafikverket har i dag ingått avtal med Arctia Offshore Ab om två kombiisbrytare, Nordica och Fennica, samt med Alfons Håkans Oy Ab om en isbrytare, Zeus. Båda avtalen gäller till våren 2016 och innehåller en option på två år.  Trafikverket kommer därtill att ingå ett motsvarande avtal om en stor svensk isbrytare inom den närmaste tiden.

Trafikverket är den myndighet som ansvarar för assistansen av vintersjöfarten. Trafikverket ansvarar också för myndighets- och beställaruppgifterna i anslutning till assistansen av vintersjöfarten och för koordineringen, utvecklingen och styrningen på riksnivå.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv