Hoppa till innehåll

Trafikverket rustar för vintern med nio isbrytare

Publicerad 1.12.2011

Trafikverket i Finland och Sjöfartsverket i Sverige har undertecknat det nyaste isbryt-ningsavtalet den 1 december 2011. Tack vare detta assisterar också den svenska is-brytaren Frej sjötrafiken i Bottniska viken nästa vinter. Detta innebär att sammanlagt nio isbrytare står till förfogande i Finlands farvatten i vinter.

Förutom av Frej hålls farlederna öppna av Arctia Shippings stora isbrytare Urho, Sisu, Otso, Kontio, Fennica och Nordica samt av två mindre isbrytare, Alfons Håkans Zeus ja Arctia Shippings Voima.

Frej till förfogande de fem följande vintrarna

Fördraget mellan Finland och Sverige om isbrytningssamarbete undertecknades i augusti. Därigenom kan den svenska isbrytaren Frej användas för isbrytningsuppdrag i Finland. Avtalet som nu undertecknades innebär att Frej tryggar tillgången på isbrytartjänster i Bottniska viken under de fem följande vintrarna.

Frej är en isbrytare i den s.k. Urho-klassen. Den sjunde stora isbrytaren ökar Trafikverkets möjligheter att använda stora isbrytare där isförhållandena är svårast och trafiken mest krä-ver sådana insatser. De stora isbrytarna kan sköta assistansuppdragen snabbt och därige-nom minskar väntetiderna särskilt under stränga vintrar.

Ytterligare information:
Chef för vintersjöfartsenheten Jarkko Toivola, tfn 020 637 3327
Ledande sakkunnig för vintersjöfarten Ilmari Aro, tfn 020 637 3322.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv