Hoppa till innehåll

Trafikverket har undertecknat serviceavtalet om byggandet av motorvägen E18 Forsby–Kotka

Publicerad 8.12.2011

Trafikverket upphandlar finansieringen, byggandet samt driften och underhållet av motorvägen E18 Forsby-Kotka av vägbolaget Tieyhtiö Valtatie 7 Oy, som ägs av Meridiam Infrastructure Projects S.á.r.l, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, YIT och Destia. Motorvägen genomförs som ett livscykelprojekt.

Serviceavtalet undertecknades 8.12.2011. Avtalets totalvärde är ca 623 miljoner euro. Projektet finansieras av Europeiska investeringsbanken (EIB), Nordiska Investeringsbanken (NIB) och Pohjola Bank Abp.

Avtalsperioden för vägens drift och underhåll sträcker sig till 2026. Under avtalsperioden betalar Trafikverket tillbaka kostnaderna för vägens byggande, drift och underhåll till vägbolaget i form av serviceavgifter från och med den tidpunkt då vägen öppnats för trafik. Då serviceavtalet löpt ut överlåts vägen till Trafikverket.

Byggandet har redan satt i gång
 
Byggföretagen YIT och Destia har redan påbörjat byggnadsarbetena för att motorvägen ska bli färdig inom utsatt tid. Uppskattningsvis öppnas motorvägen för trafik delvis redan 2013 och helt och hållet 2014. Alla trafikregleringar har färdigställts i slutet av 2015.
 
En viktig lokal och internationell länk
 
Motorvägen Forsby–Kotka ligger på riksväg 7 som utgör en del av Finlands viktigaste internationella vägförbindelse E18 och den Nordiska triangelns trafiksystem som Europeiska unionen betonat vikten av, då den sammanbinder de nordiska huvudstäderna med varandra, med Europa och Ryssland. Riksväg 7 utgör också en del av det allmäneuropeiska TEN-nätverket (Trans European Networks).
 
Motorvägen E18 Forsby–Kotka genomförs delvis i den Gröna motorvägens anda. Den Gröna motorvägen är ett samarbetsforum för kommunerna, landskapsförbunden och de betydande företagen på området. Avsikten med forumet är att utnyttja motorvägen E18 öster om Forsby som en innovationsplattform för en hållbar teknisk utveckling.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv