Hoppa till innehåll

Trafiksäkerheten ska beaktas vid utplaceringen av valreklam

Publicerad 3.5.2021

Valreklam i anslutning till kommunalvalet får sättas upp vid vägarna en månad före den egentliga valdagen. Trafikledsverket ger anvisningar om placeringen av valreklam längs statens trafikleder. Målet är att trygga trafiksäkerheten.

Ttt skylt vid sidan av vägen som säger rösta

Tillfällig valreklam får sättas upp längs vägen en månad före den egentliga valdagen och ska plockas bort senast en vecka efter att valet avslutats. Trafikledsverkets anvisningar gäller utplacering av reklam längs statens trafikleder. Kommunerna har egna anvisningar om detta. 

För att trygga trafiksäkerheten ska bl.a. följande beaktas:

  • Valreklamen får inte vara större än de angivna måtten och dess färgsättning får inte förväxlas med vägmärken. 
  • Valreklam får inte ha reflekterande ytor eller vara upplyst.
  • Valreklamen ska placeras på platser där den inte stör trafiksäkerheten, till exempel längs gång- och cykeltrafikleder eller på vägavsnitt utan anslutningar. 
  • Valreklam får inte placeras vid en motorväg eller på ett järnvägsområde.
  • Valreklam ska sättas upp och fästas med beaktande av trafiksäkerheten. 
  • Det är bra om reklamskyltarna till exempel har ett eget skaft eller en lätt ställning som gör att de kan placeras tillräckligt långt från trafiken. 

Genom att följa anvisningarna håller sig reklamskyltarna också bäst i skick och är läsbara.  

Anvisningen i sin helhet finns här.  

Vem övervakar?

NTM-centralen övervakar regionalt att anvisningarna följs. Reklam som satts upp i strid med anvisningarna eller som äventyrar trafiksäkerheten kan avlägsnas från vägrenen och i mån av möjligt meddelas den som har satt upp reklamen eller kandidaten om detta. Valreklam som tagits bort förvaras vid NTM-centralens regionala entreprenörs verksamhetsställe, där den kan hämtas inom utsatt tid. 

Mer information:
Trafikens kundservice tfn 0295 020 600
liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.