Hoppa till innehåll

Trafikledsverket valde Kreate som allianspartner för Lv 180 förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron -projektet

Publicerad 23.9.2021 12.00

 

Trafikledsverket har valt Kreate Oy som allianspartner för Lv 180 förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron -projektet. Upphandlingsbeslutet fattades den 21 september 2021. Alla fyra aktörer, som hade valts till anbudsgivare, lämnade anbud angående genomförandet av projektet.  

”Jag är mycket nöjd med vårt val av allianspartner. Valet gjordes utgående från ett krävande diskussionsmöte och jag tror starkt på att vårt samarbete med Kreate Oy leder till ett lyckat projekt”, säger projektets projektledare Janne Wikström från Trafikledsverket.

”Att Kreate blev vald till att genomföra ett av Finlands mest krävande broprojekt med alliansmodell är ett ytterligare bevis på våra kunders förtroende för vår personals höga yrkeskunskap”, säger Kreate Group Oy:s verkställande direktör Timo Vikström.

 ”Byggandet av Rävsundsbron är sällsynt krävande och förutsätter mycket starkt tekniskt kunnande. Vi hade möjlighet att presentera vårt kunnande grundligt för beställaren under valprocessen”, konstaterar direktör Sami Rantala från Kreates enhet för brokonstruktion och reparation.   

 Upphandlingsbeslutet som gäller alliansentreprenadens utvecklingsskede följs av en 14 dygns överprövningsperiod då avtal ännu inte kan ingås. Avtalet mellan Trafikledsverket och Kreate Oy kan tidigast skrivas under efter att överprövningstiden har gått ut. Trafikledsverket fattar senare ett separat beslut om övergången till projektets genomförandeskede.

Målet med projektet är att förbättra och trygga den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård. Samtidigt stöder projektet utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och ökar boendetrivseln.

Trafikledsverket kommer att informera mera ingående om alliansentreprenadens utvecklingsskede när avtalet skrivs under.

Mer information på finska:

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]

Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]

Mer information på svenska:

Projektets informatör Sanna Haanpää-Liukko, tfn 040 706 6643, [email protected]

Målet med projektet för att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron på landsväg 180 är att förbättra och trygga den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter, som är betydande för den nationella industrin, till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas och främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.