Hoppa till innehåll

Trafikledsverket har förberett sig för en partiell släckning av landsvägsbelysningen

Publicerad 5.1.2024 15.10

Trafikledsverket och NTM-centralerna har förberett sig på att man kan bli tvungen att tillfälligt släcka en del av belysningen på landsvägarna för att förebygga eventuell elbrist. Man strävar efter att minimera konsekvenserna för trafiksäkerheten vid eventuella släckningar.

Trafikledsverket ansvarar tillsammans med de regionala NTM-centralerna för cirka 78 000 kilometer landsväg, varav cirka 12 000 kilometer är upplysta med sammanlagt 260 000 lampor. För landsvägsbelysningen används el som det kan råda brist på under vintern. Därför har man också i fråga om vägbelysningen förberett sig på att delta i energispartalkot, i synnerhet under förbrukningstoppar.

”Under en köldperiod eller vid störningar i energiproduktionen kan man hamna i en situation där elproduktionen inte räcker till för att täcka behovet. Varje aktörs möjlighet att minska förbrukningen särskilt på morgonen och kvällarna är av största vikt för att undvika tvungna elavbrott. En på förhand planerad och kontrollerad släckning av belysningen på landsvägarna är ett bättre alternativ med tanke på de samhälleliga konsekvenserna”, berättar Virpi Anttila, direktör för trafikledshållningen vid Trafikledsverket.

Belysningen på landsvägarna släcks även i normala situationer nattetid på lågtrafikerade vägar, dvs. den tekniska beredskapen för släckning finns redan. Vid behov kan belysningen släckas på distans för vissa belysningsgrupper och vägavsnitt mycket snabbt.

Besparingen till följd av partiella släckningar skulle vara mycket ansenlig. Elbehovet för vägbelysning på landsvägarna är uppskattningsvis cirka 43 megawatt. Om hälften av belysningen släcks skulle det täcka cirka fem procent av ett potentiellt effektunderskott på 400 megawatt i hela landets elproduktion.

Trafiksäkerheten upprätthålls

Trafiksäkerheten beaktas vid eventuella släckningar. Vid avbrotten försöker man till exempel undvika tätortsområden med mycket gång- och cykeltrafik. Även i korsningsområden och tunnlar vill man hålla belysningen tänd för att garantera säkerheten.

Om elbrist hotar skulle belysningen släckas klockan 7–9 på morgonen och klockan 16–19 kvällstid, dvs. under elförbrukningstopparna. Dessutom har man kartlagt omgivningen kring bland annat skolor: släckningen på morgonen skulle undvikas, men kvällssläckningar kunde utföras.

”Var och en av oss kan för egen del påverka säkerheten och på så sätt delta i talkot om belysningen måste släckas. Det lönar sig i vilket fall som helst att se till att till exempel reflexer och cykellampor är i skick under den mörka tiden. Bakom ratten är det av största vikt att hålla en tillräckligt låg hastighet”, påminner Noora Airaksinen, ledande trafiksäkerhetsexpert inom vägtrafik vid Trafikledsverket.

Mer information:

Virpi Anttila, direktör för trafikledshållningen, Trafikledsverket
tfn 029 534 3642
[email protected]

Noora Airaksinen, ledande trafiksäkerhetsexpert inom vägtrafik, Trafikledsverket
tfn 029 534 3494
[email protected]

Bilagor