Hoppa till innehåll

Trafikledsverket gör provkörningar på banavsnittet Björneborg–Mäntyluoto

Publicerad 23.11.2020 8.04

Trafikledsverket har installerat olika sliprar på banan Björneborg–Mäntyluoto, vars inverkan på vibrationerna från den tunga tågtrafiken testas under provkörningar 26–27.11.2020.

Provkörningarna ökar trafiken på banavsnittet. Under båda dagarna körs fem tur- och returresor från Björneborg till Mäntyluoto kl. 8.50–18. Under provkörningarna övervakas plankorsningen i Ulasöre.

Sliprar som installerats på banavsnittet har tre olika bredder och flexibel konstruktion. Utöver dessa syntetiska sliprar omfattar testerna sliprar i betong med flexibla bottnar. Provkörningarna görs med ett tungt lastat tågsätt med 48 vagnar, varvid tågets totalvikt blir cirka 4 300 ton. Hastigheten är 50 km/h och 70 km/h. ”De preliminära testresultaten från provkörningarna fås i början av 2021”, berättar Markku Nummelin, direktör för järnvägstrafiken.

Trafikledsverket har fastställt hastighetsbegränsningar för tung tågtrafik i vibrationskänsliga områden. Från och med mitten av december kan hastighetsbegränsningarna på 50 km/h fastställas i systemet för tågkontroll att även gälla tåg på över 2 500 ton med lastade vagnar för den östliga samtrafiken. Arrangemanget testas december–januari, varefter ändringen ska tas i permanent bruk. ”Hastighetsbegränsningar kan knappast längre läggas till utan att de försämrar gods- och persontrafiken. Vi söker långsiktiga lösningar både vad gäller banans konstruktion och planläggningen”, säger Nummelin.

Mer information till medierna:

Direktör för järnvägstrafiken Markku Nummelin, tfn 029 5343971

Kundkontakter:

Trafikens kundservice tfn 0295 020600

https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/liikenteen-asiakaspalvelu1

Information på webben:

https://vayla.fi/sv/miljo/vibrationer/vanliga-fragor-om-vibrationer