Hoppa till innehåll

Trafikledsverket begär utlåtanden om utkastet till investeringsprogrammet för trafikledsnätet för åren 2024–2031

Publicerad 2.2.2023 9.05

Trafikledsverket sammanställer varje år det 8-åriga investeringsprogrammet för statens trafikledsnät. Investeringsprogrammet ingår i verkställandet av den riksomfattande trafiksystemplanen, Trafik 12-planen. Utlåtanden får lämnas fram till 28.2.2023.

Utkastet till investeringsprogrammet för 2024–2031 är Trafikledsverkets förslag för genomförande av järnvägs-, landsvägs- och sjöledsprojekt och deras effekter.

Investeringsprogrammet används bl.a. i beredningen av budgetpropositionen. I programmet ingår stora utvecklingsprojekt, stora ombyggnadsprojekt och projekthelheter samt mindre förbättringsprojekt.  Däremot ingår inte tidigare beslutade utvecklingsprojekt och en del av åtgärderna inom bastrafikledshållningen i investeringsprogrammet.

Utkastet till investeringsprogrammet följer målen i Trafik 12-planen och den ekonomiska ramen.

"Vi måste hålla oss innanför den ekonomiska ramen i investeringsprogrammet. På grund av den höjda kostnadsnivån ryms det färre projekt än tidigare i investeringsprogrammet", berättar branschdirektör Pekka Rajala vid Trafikledsverket.

Det nya investeringsprogrammet innehåller en nyhet, projekt som berättigar till EU-stöd, som inte ingick i investeringsprogrammet som publicerades i fjol.

"Via utlåtandena önskar vi att få respons på investeringsprogrammet och utvecklingsförslag", konstaterar Rajala.

Utlåtanden samlas in på utlåtande.fi

Trafikledsverket ber om observationer i utlåtandena särskilt om följande saker:

  • Anser ni att investeringsprogrammet som helhet har lyckats uppfylla de mål som ställts upp för programmet och den förändrade verksamhetsmiljön?
  • Är motiveringarna för investeringsprogrammet jämlika och tydliga genom effekterna?
  • Hur skulle ni ändra investeringsprogrammet inom den trafikformsspecifika ekonomiska ramen enligt Trafik 12 och hur motiverar ni de förbättrade effekterna genom förändringarna?
  • Hur skulle ni utveckla processen för hur investeringsprogrammet utarbetas, uppdateras och följs upp?
  • Vilka objekt utanför investeringsprogrammet borde man främja på basis av deras effekter inför kommande uppdateringar av investeringsprogrammet under de närmaste åren?
  • Hur vill ni annars kommentera investeringsprogrammet?

Utlåtanden samlas på lausuntopalvelu.fi fram till 28.2.2023. Därefter går Trafikledsverket igenom utlåtandena och färdigställer investeringsprogrammet. Avsikten är att investeringsprogrammet publiceras i maj 2023.

Läs mer, ge ett utlåtande och påverka.

Mer information

Branschdirektör, planering av transportnätverk Pekka Rajala tfn 0295 34 3626, [email protected]