Hoppa till innehåll

Trafikledsverket begär utlåtanden om utkastet till investeringsprogrammet för statens trafikledsnät för 2022–2029

Publicerad 2.7.2021 10.24

Trafikledsverket sammanställer varje år det 8-åriga investeringsprogrammet för statens trafikledsnät. Investeringsprogrammet ingår i verkställandet av den riksomfattande trafiksystemplanen, Trafik 12-planen. Trafikledsverket begär utlåtanden om utkastet till investeringsprogrammet senast den 15 september.

Investeringsprogrammet för 2022–2029, som grundar sig på Trafikledsverkets uppgifter, är ett förslag till genomförande av järnvägs-, landsvägs- och farledsprojekt och deras effekter.

"Trafik 12-planen kommer att bana vägen för utvecklingen av Finlands trafiksystem långt in i framtiden. Av den orsaken krävs det växelverkan på bred front för att sammanställa investeringsprogrammet. Vi behandlar den respons som inkom under remissrundan i samband med finslipningen av investeringsprogrammet", säger Trafikledsverkets generaldirektör Kari Wihlman.

Investeringsprogrammet används bl.a. i beredningen av budgetpropositionen. "I programmet ingår stora utvecklingsprojekt, stora ombyggnadsprojekt och projekthelheter samt mindre förbättringsprojekt.  Utvecklingsprojekt som har beslutats om tidigare och en del av åtgärderna inom bastrafikledshållningen ingår däremot inte i investeringsprogrammet", berättar branschdirektör Pekka Rajala.

Utlåtandena samlas på lausuntopalvelu.fi

Utlåtandena samlas på lausuntopalvelu.fi fram till den 15 september 2021, varefter investeringsprogrammet färdigställs.

Trafikledsverket ber att man särskilt fäster uppmärksamhet vid beredningens tydlighet, hur man i investeringsprogrammet har lyckats med att uppnå Trafik 12-planens mål, hurdana ändringsbehov som finns i programmet och hur beredningsprocessen borde utvecklas.

Länk till investeringsprogrammet i tjänsten lausuntopalvelu.fi (översättningen kommer i slutet av juli)

Mer information

Branschdirektör, planering av transportnätverk Pekka Rajala, tfn 0295 34 3626, [email protected]