Hoppa till innehåll

Trafikledsverket begär utlåtanden om handlingsplanerna för bullerbekämpning på de mest trafikerade landsvägarna och järnvägarna

Publicerad 16.5.2023 9.45

Trafikledsverket har utarbetat utkast till handlingsplaner för bullerbekämpning på de mest trafikerade landsvägarna och järnvägarna för 2023–2028. Respons på utkasten kan ges senast 16.6.2023.

Planutkasten gäller landsvägar utanför de största städerna som ingick i EU-bullerutredningar och som har en årlig trafikvolym på över tre miljoner fordon samt järnvägar med en årlig trafikvolym på över 30 000 tåg. De största städerna utarbetar sina egna handlingsplaner för bullerbekämpning senast sommaren 2024.

I Trafikledsverkets handlingsplaner för bullerbekämpning presenteras riktlinjer och metoder med vilka Trafikledsverket strävar efter att minska exponeringen för buller längs landsvägarna och järnvägarna under de kommande fem åren samt på längre sikt. Exponering för buller orsakar hälsorisker som har betydande konsekvenser både på individ- och samhällsnivå.

Totalt 36 objekt på järnvägar och landsvägar

I handlingsplanerna har man identifierat de mest brådskande bullerbekämpningsobjekten som inte ligger i något annat projektområde, utan som måste genomföras som separata bullerbekämpningsprojekt. Det finns sammanlagt sju järnvägsobjekt och genom att genomföra dem skulle man skydda cirka 2 000 invånare mot buller som överskrider riktvärdena. Kostnadskalkylen för objekten är totalt cirka 20 miljoner euro. 29 separata landsvägsobjekt har föreslagits och genom att genomföra dem skulle man skydda 10 500 invånare mot buller som överskrider riktvärdena. Kostnadskalkylen för landsvägsobjekten är totalt cirka 110 miljoner euro.

Utöver byggandet av bullerhinder innefattar planutkastet för järnvägarna åtgärder för att använda lågt bullerhinder i bekämpningen av spårtrafikbuller, rälsslipning, järnvägstrafikprognoser och planläggning, ändamålsenlig planering av bullerbekämpning samt bekämpning och hantering av buller under byggtiden. I planutkastet för landsvägarna ingår åtgärder för ändamålsenlig planering av bullerbekämpningen, sänkning av hastigheten samt bekämpning och hantering av buller under byggtiden.

Ge respons på utlåtande.fi

Planutkasten har utarbetats i samarbete med en omfattande expertgrupp som bestod av representanter för bland annat Trafikledsverket, NTM-centralerna och kommunerna. Planutkastet finns nu framlagt för offentligt påseende på webbplatsen utlåtande.fi fram till 16.6.2023, där man kan framföra sin åsikt om planutkastet.  Handlingsplanen färdigställs utifrån de utlåtanden och den respons som kommit in.

Ge respons på utlåtande.fi:
Utkast till handlingsplan för bullerbekämpning vid järnvägar

Utkast till handlingsplan för bullerbekämpning vid landsvägar

Mer information:

buller- och miljöexpert Taiju Virtanen, tfn +358 50 441 4900 Trafikledsverket