Hoppa till innehåll

Tillkännagivande om Transport- och kommunikationsverkets kungörelse: Planeringsprojekt Entimmeståget till Åbo: Hajala–Nunna-järnvägsplan, Salo, Pemar, S:t Karins, Åbo.

Datum: 11.04.2022-10.05.2022

Transport- och kommunikationsverket publicerar en kungörelse i sitt informationsnät om inledningen av utarbetandet av järnvägsplanen som nämns i rubriken. Transport- och kommunikationsverket delger ärendet offentligt genom kungörelse på det sätt som föreskrivs om offentlig kungörelse i förvaltningslagen, och genom att publicera kungörelsen i flera dagstidningar med allmän spridning på området. (95 § i banlagen, 62 a § i förvaltningslagen) 

Kungörelsen har publicerats 11.04.2022 på Transport- och kommunikationsverkets webbplats på adressen https://www.traficom.fi/sv/nyheter-och-pressmeddelanden och hålls framlagd under perioden 11.04 - 10.05.2022. 

Ytterligare information ger Annika Salokangas, projektledare för planeringsprojektet Entimmeståget till Åbo, telefon 040 866 5315, [email protected].
 

Publicerad 11.04.2022