Hoppa till innehåll

Tillkännagivande om Transport- och kommunikationsverkets kungörelse: Planeringsprojekt Åbo entimmes tåg: Esbo-Lojo-järnvägsplan, Esbo, Lojo

Datum: 11.10.2021-09.11.2021

Transport- och kommunikationsverket publicerar en kungörelse i sitt datanät, som gäller inledningen av utarbetandet av järnvägsplanen som nämns i rubriken och görs av Entimmeståget till Åbo Ab. Transport- och kommunikationsverket delger ärendet offentligt genom kungörelse på det sätt som föreskrivs om offentlig kungörelse i förvaltningslagen, och genom att publicera kungörelsen i flera dagstidningar med allmän spridning på området. (banlagen 95 §, förvaltningslagen 62 a §) 

Kungörelsen publicerades 11.10.2021 på Transport- och kommunikationsverkets webbplats på adressen https://www.traficom.fi/sv/nyheter-och-pressmeddelanden och hålls framlagd under perioden 11.10.-9.11.2021. 

Mer information ges av Annika Salokangas, projektledare för projektet Åbo entimmes tåg, telefon 040 866 5315, [email protected]
 

Publicerad 11.10.2021