Hoppa till innehåll

Testningen av det nya trafikledssystemet inleds på Åboleden

Publicerad 15.10.2020 9.05

I Trafikledsverkets projekt Rv 1 Ring III–Munkshöjden, variabla hastighetsbegränsningar på Åboleden (riksväg 1) har byggandet avancerat enligt planerna och installationen av anordningarna i terrängen är klar. Efter det avslutande arbetet övergår man till att testa systemet och anordningarna.

"Informationsskyltar, variabla hastighetsbegränsningsmärken, trafikkameror och mätanordningar för trafikräkning har nu installerats på Åboleden och i väganvändarnas ögon ser de ser säkert ut att vara helt klara. Anordningarna måste dock testas omsorgsfullt innan de tas i bruk så att det nya trafikledningssystemet fungerar på bästa möjliga sätt och betjänar väganvändarna ", berättar Trafikledsverkets projektchef Marja Wuori.

Med hjälp av testerna säkerställer man till exempel att de variabla hastighetsbegränsningsmärkena byts ut samtidigt och visar rätt värden. Med variabla hastighetsbegränsningar kan man under de mest brådskande tiderna minska trafikstockningarna.

"Testerna av anordningarna genomförs 19.10.2.11.2020, och då testas de variabla märkena. Målet är att så långt som möjligt förlägga testerna utanför rusningstiderna för att minimera de negativa konsekvenserna för trafiken. Under testningen av utrustningen lönar det sig dock att förbereda sig på partiella avspärrningar av körfält", berättar Jukka Värri från ITM Finland.

Testningen av anordningarna märks i trafiken till exempel som trafikarrangemang och sporadiskt som testning av skyltar. På informationsskyltarna kan man meddela om testerna. Testerna fortsätter ännu i november-december som funktionella tester och samanvändningstester. Om dessa meddelas separat senare. Avsikten är att det nya trafikledningssystemet och hastighetsmärkena tas i bruk i januari 2021.

Mer information:
Projektchef Marja Wuori, Trafikledsverket, tfn 029 534 3834, [email protected]
Enhetschef (infrastrukturprojekt) Jukka Värri, ITM Finland, tfn 050 470 4475, [email protected]

Följ projektet:
På vår webbplats: https://vanha.vayla.fi/web/sv/rv-1-variabla-hastighetsbegransningar

Bilagor