Hoppa till innehåll

Terrängarbeten utförs på Ring I vid Kvarnbäcken i april

Publicerad 12.4.2021 11.57

 

På Ring I vid Kvarnbäcken i Helsingfors planeras en planskild anslutning i stället för den nuvarande trafikljusstyrda anslutningen. Samtidigt är avsikten att förbättra gång- och cykeltrafikarrangemangen i området. Trafikledsverkets och Helsingfors stads gemensamma projekt är i planeringsskedet och inget beslut om genomförandet fattats ännu. Terrängarbeten i anslutning till planeringen inleds i mitten av april.

Kvarnbäckens nuvarande anslutning är en av flaskhalsarna på Ring I (landsväg 101). I Trafikledsverkets och Helsingfors stads projekt för Ring I vid Kvarnbäcken i Helsingfors planeras en planskild anslutning istället för den nuvarande trafikljusstyrda anslutningen.

Terrängarbeten i anslutning till planeringen av projektet, såsom mätningar och markundersökningar, inleds i mitten av april. Terrängarbetena i samband med planeringen genomförs i två etapper: den första pågår från mitten av april till slutet av maj och den andra infaller preliminärt på hösten. Terrängarbetena i det första skedet medför inga olägenheter för trafiken eller bullerolägenheter för omgivningen.

”Vid Kvarnbäcken på Ring I planeras ett tredje körfält och rondeller vid rampernas ändar. På så sätt säkerställer man att trafiken löper smidigt. Avsikten är att flytta kollektivtrafikens hållplatser till ramperna och anlägga trottoarer och enkelriktade cykelfiler längs båda sidorna av Kvarnbäcksvägen”, berättar projektchef Jarmo Nirhamo vid Trafikledsverket.

Målet med projektet är att förbättra trafikens smidighet och säkerhet på den livligt trafikerade Ring I. En planskild anslutning vid Kvarnbäcken skulle avlägsna en betydande flaskhals från Ring I och göra trafiken smidigare. En planskild anslutning förbättrar också trafiksäkerheten eftersom antalet trafikolyckor i anslutningsområdet minskar.

De planerade åtgärderna inom projektet skapar också bättre gång- och cykelförbindelser i området. Man skulle också kunna korsa Ring I vid Kvarnbäcksvägen och gång- och cykelförbindelserna längs Ring I förtydligas. Dessutom är målet med projektet att stödja markanvändningen i området och möjliggöra utvecklingen av Kvarnbäcken till ett lättillgängligt stadscentrum.

Mer information

Trafikledsverket, projektchef Jarmo Nirhamo, tfn 029 534 3596, [email protected]