Hoppa till innehåll

Sydbottenbanan i dåligt skick och klarar inte av trafik

Publicerad 24.5.2023 11.38

Trafikledsverket har gjort en kartläggning av skicket på Sydbottenbanan, dvs bansträckan mellan Seinäjoki och Kaskö. Utifrån kartläggningen är de reparationsbehoven betydande.

Trafikmängderna på den 113 kilometer långa bansträckan i Sydösterbotten är små.  På grund av trafikmängderna har det inte funnits grunder för tilläggsinvesteringar och under de senaste åren har Sydbottenbanan underhållits med separat tilläggsfinansiering.

Utifrån konditionsgranskningen är banan i mycket dåligt skick och Trafikledsverket anser att en stängning av banan är det bästa alternativet med tanke på bedömningen av reparationskostnaderna och trafikmängderna. Stängningen av banan skulle ske år 2024.

Banans alla konstruktioner kräver reparation

Banan har flera betydande brister i skicket och det finns behov av åtgärder som förbättrar säkerheten i alla konstruktioner. De största problemen är broarna som byggdes i början av 1900-talet (det finns 35 broar på bansträckan). Järnvägsbroarna i Seinäjoki, Kortesmäki, Paloluoma, Kyro älv, Nänätönluoma, Perälä och Närpes å är i dåligt skick och kräver antingen förnyelse eller grundlig renovering. Banans dimensioner har i tiderna gjorts för en helt annan trafik på den gamla havsbottnen. Banan har 166 plankorsningar. För att säkerställa en säker trafikering har man för närvarande fastställt en vikt- och hastighetsbegränsning för banan.

Den preliminära uppskattningen av reparationskostnaderna för banan är 240 miljoner euro (inklusive elektrifiering av banan).

Mer information:
Branschdirektör Pekka Rajala, tfn 0295 34 3626


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv