Hoppa till innehåll

Rävsundsbrons ny stålkonstruktion levereras av en finsk tillverkare

Publicerad 21.12.2022 14.39

Alliansentreprenaden som genomför Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron -projektet har valt Steel Group Pohjanmaa Oy som leverantör av nya Rävsundsbrons stålkonstruktion. Underleverantörsavtalet har undertecknats 21.12.2022.

”Valet av leverantör för stålkonstruktionen är en mycket viktig del av Rävsundsbrons projekt. Konstruktionen är tidstabellmässigt en av de mest kritiska helheterna, så att den nya bron kan färdigställas som planerat i slutet av 2025. Förutom hög kvalitatet betonas inhemskheten i sin helhet: en inhemsk verkstad tillverkar konstruktionen av inhemskt stål”, säger projektchef Janne Wikström från Trafikledsverket.

”Vi har haft väldigt konstruktiv och lyckade kontraktförhandlingar och jag är verkligen nöjd, att vi nu tillsammans för påbörja samarbetet med att bygga den tekniskt krävande och utmanande Rävsundsbrons stålkonstruktion”, fortsätter projektchef Timo Hirvasmaa från Kreate Oy.

Den utmanande konstruktionen har en stor roll i byggandet av den nya Rävsundsbron
 

Den nya Rävsundsbron är, när det kommer till snedkabelavsnittet, en samverkans och snedkabelbro av armerad betong och när det kommer till infartsbron en förspänd kontinuerlig balkbro av betong. Stålkonstruktionen är därför en utav projekthelhetens största enskilda underentreprenader.

”Vi är stolta över det tillit Steel Group Pohjanmaa har visats vad det gäller detta krävande projekt. Entreprenadavtalet är en stor sak för oss och projektet kommer att sysselsätta oss märkbart inom de följande två åren. Rävsundsbrons stålprojekt är det största enskilda finska broprojektet i vår verkstads 40-åriga historia, både tonmässigt och prismässigt”, konstaterar verkställande direktör Henrik Kiviniemi från Steel Group Pohjanmaa Oy. Verkstaden är belägen in Uleåborg.

brodäckets stålkonstruktion vågrätt och utmärkt med grön färg, i bilden även pylonerna och kablarna.
Illustrativ bild av stålkonstruktionen, som vilken brodäcket gjuts. I bilden stålkonstruktionen i grönt.
 

Stålkonstruktionens planering börjar omedelbart

Verkstaden börjar planeringen för Rävsundsbrons stålkonstruktion omedelbart. Den egentliga tillverkningen av stålsegmenten koncentreras till slutet av 2023 och början av 2024. Installationsarbetet vid Rävsundets broplats blir färdig på senhösten 2024, och därefter gjuts snedkabelavsnittets brodäck på stålkonstruktionen.

Mer information:
Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]
Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]

Mer information på svenska:
Projektets informatör Riitta Sirén, tfn 050 547 9544, [email protected]

 
Följ projektet:

Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/  

Målet för projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter, som är betydande för den nationella industrin, till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.