Hoppa till innehåll

Styrelsen för vintersjöfartsforsking har beviljat finansiering för tre forskningsprojekt

Publicerad 22.5.2024

Att svara på nya utmaningar för vintersjöfartssystemet samt att upprätthålla isklassreglerna kräver kontinuerlig utveckling och forskning. Transport- och kommunikationsverket (Traficom), Trafikledsverket samt svenska Sjöfartsverket och Transportstyrelsen bildar tillsammans styrelsen för vintersjöfartsforskning, som årligen finansierar forskningsprojekt som främjar vintersjöfarten. 

jäinen maisema, jäänmurtajia

I år bestämde sig styrelsen för vintersjöfartsforskningen att finansiera tre projekt, som alla på sina sätt är till nytta för isklassreglerna och vintersjöfartssystemet. Projekten är:  

 

  • BETTERSNOBAL (Meteorologiska institutet i Finland), förbättrar prognos av issituationen på Östersjön mha av vidareutveckling av det Meteorologiska institutets prognosmodell. 
  • HULLLFEM III (Aker Arctic), som möjliggör medtagning av direktdimensionering av konstruktioner i isklassreglerna. 
  • Wind-Trapped (Meteorologiska institutet i Finland), som kartlägger och utreder samordning av vintersjöfart och havsvindkraft

Styrelsen för vintersjöfartsforskning finansierar årligen 2–4 forskningsprojekt. Resultaten av forskningsprojekten publiceras i serien Vintersjöfartsforskningar och hittas på Traficoms webbsida. Till ära av det 50 år långa samarbetet gjorde man en utvärdering på forskningssamarbetets inverkan. Efter att samarbetet startades, har över 120 projekt finansierats och rapporter publicerats. Projekten är typiskt kortvariga (mindre än 12 månader), men trots det är inverkan stor och vetenskaplig kvalitet hög. Teman är aktuella och förvaltningen är smidig.