Hoppa till innehåll

Stenblocket som låg på ena sidan av Apotekarleden har avlägsnats, och leden är åter i bruk för trafik

Publicerad 22.10.2020 10.50

 

Stenblocket vid Hjulgrund i Apotekarleden avlägsnades med sprängning under vatten.

Borrningen och laddningen utfördes av dykare, och sprängstenen breddes ut på farledens botten. Efter sprängningsarbetet säkerställdes farledens djup genom ramningar och lodningsmätningar. Den tillfälliga pricken vid blocket avlägsnas efter att mätningsuppgifterna har införts i registren. Därefter är farleden i bruk på hela bredden.

Farleden var stängd för trafik under sprängningsarbetet 21–22.10.2020 fram till kl. 8.

Trafikledsverket kontrollerade Apotekarleden efter M/S Amorellas bottenkänning 20.9.2020 för att säkerställa farledens skick. Olycksutredningscentralen gör en olycksundersökning för att utreda händelseförloppet.

Mer information:
Chef för farledsenheten Simo Kerkelä tfn 029 534 3354