Hoppa till innehåll

Snön ska plogas omsorgsfullt i plankorsningen: tips för underhållsaktörer

Publicerad 16.11.2023 8.30

Trafikledsverket påminner om att man vid plogning av vägen ska beakta objekt som kräver särskild försiktighet, till exempel plankorsningar. En adekvat snöplogning i plankorsningar ökar alltid trafiksäkerheten.

Snöplogning är på vintern en betydande faktor med tanke på trafiksäkerheten i hela plankorsningen. De plogade snövallarna ska flyttas så långt från banan att de inte orsakar olägenheter för den materiel som rör sig på spåret eller för funktionen hos banans fasta anordningar och inte heller bildar ett sikthinder. I Finland finns cirka 2 600 plankorsningar.

"Över hälften av plankorsningarna, det vill säga cirka 1 700 stycken, ligger invid enskilda vägar. För underhållet av enskilda vägar ansvarar vägdelägarna, som alltså har en stor roll i plankorsningssäkerheten. Situationen har lyckligtvis förbättrats, för vintern 2021–2022 kolliderade tågen med snövallar i plankorsningar cirka hundra gånger, men i vintras bara under 30 gånger”, berättar Ari Hämäläinen, regionchef för banunderhåll vid Trafikledsverket.

För att trygga säkerheten lönar det sig att följa Trafikledsverkets anvisning Vinterunderhåll av landsvägar – Information om metoden (pdf) (på finska).

Trafikledsverket har publicerat en broschyr om temat, dvs. en snabbanvisning, som också innehåller exempelbilder. Broschyren har delats ut via Vägföreningen bland annat till enskilda väglag. Gå till broschyren (pdf, på finska) och spara/skriv ut den för eget bruk.

Ta till dig åtminstone dessa tips

  • En plankorsning är ett ställe som kräver särskild försiktighet och det är alltid bra att akta järnvägstrafiken under plogningen.
  • Ploghastigheten ska hållas låg (10–20 km/h) och man ska vara försiktig med banans konstruktioner.
  • Vid korsning av bankonstruktioner lyfts klingan en aning och man väljer en växel med vilken man tryggt kan korsa korsningen.
  • I samband med plogningen används plogblad undertill så att packad snö hålls tunn i närheten av plankorsningen.
  • Snövallarna ska flyttas så långt från banan att de inte orsakar olägenheter för banmaterielen eller bananordningarna eller bildar ett sikthinder.
  • Man måste säkerställa att spårtrafiken inte utsätts för fara av stenar eller isblock. Kvalitetsnivån på vägen och banan ska vara enhetlig.

Mer information:

Teemu Poussu, enhetschef för banunderhåll, Trafikledsverket
tfn 029 534 3974

Ari Hämäläinen, regionchef för banunderhåll, Trafikledsverket
tfn 029 534 3161

Båda e-postadresserna har formen [email protected].

Se även:

Broschyr (PDF) om snöplogning vid plankorsning (på finska)

Bilagor