Hoppa till innehåll

Slutrakan för förbättringsarbetet på Ring III inleds på våren

Publicerad 28.2.2023 13.58

 

Byggarbetet i den tredje fasen inom förbättringsprojektet på Ring III i Askis får fart på våren och projektet slutförs i sin helhet under år 2023.

”Projektets arbeten har framskridit enligt tidtabellen och efter januari är 86 procent av byggandet i Askis färdigt. Vårt mål är att största delen av bro- och farledsarbetena i Askis ska slutföras under sommaren. För vårt projekts del blev det slutförande arbetet i Vandaforsen–Backas-området färdigt förra året”, säger projektchef Antti Koski från Trafikledsverket.

Askis planskilda anslutning öppnas på sommaren

Askis planskilda anslutning, som hör till projektets mest betydande förbättringar, öppnas på sommaren när ramperna och vägförbindelserna i riktning mot Tavastby blir klara. Ramperna i riktning mot Askis öppnades på hösten.

”I projektet har man gjort många broarbeten, eftersom man i Askis bygger sammanlagt åtta nya broar och reparerar två gamla broar. Broarbetena har slutförts med undantag av dem vid Vichtisvägen och Sänkiniitty. Även byggandet av pålplattor slutfördes i februari”, berättar Koski om hur arbetet har framskridit.

Förnyandet av Tavastby östra viadukt som inleddes förra sommaren blir klart i juni. Dessutom färdigställs Sänkinitty bro II vid Pikkujärvenoja i maj.

Trafiklederna färdigställs under sommaren

På våren fortsätter också monteringen av bullerskydd bredvid körbanan på norra sidan av Ring III. Bullerväggen som färdigställs på våren blir 3,5 meter hög och skyddar områdets egnahemshus och närliggande naturskyddsområden mot vägtrafikbuller när den blir färdig.

Under våren och sommaren färdigställs också de parallella vägarna till Ring III, när Tavastkullavägen och Askisvägen öppnas för trafik. Målet är också att slutföra beläggnings- och slutförande arbeten i Askis under sommaren.

Efter januari är 86 procent av arbetena i Askis klara.

Mer information:

Antti Koski, projektchef, Trafikledsverket, tel. 029 534 3546, [email protected]
Teemu Palosaari, byggchef, GRK Infra Oyj, tel. 050 088 8297, [email protected]

Följ projektet:

www.vayla.fi/sv/ring3-forbattring
www.facebook.com/KehaIIIparantaminen3vaihe

Tredje etappen av förbättringsprojektet på Ring III omfattar många förbättringar som genomförs i Askis och mellan Vandafors och Backas. I projektet ingår bland annat byggandet av tredje körfält mellan Vandafors och Backas, byggandet av en ny planskild anslutning till Askis samt upprustning av vägens bottenkonstruktion. Samtidigt kommer gång- och cykelförbindelserna att utvecklas. Bullerskyddet vid Askis kommer att förbättras. Målsättningen är att öka trafikens säkerhet och smidighet samt att förbereda för de ökande trafikmängderna på Ring III.