Hoppa till innehåll

Skogby underfartsbro byggs i Raseborg och ersätter tre plankorsningar

Publicerad 11.6.2021 11.00

 

Trafikledsverkets projekt förbättrar plankorsningssäkerheten mellan Hyvinge och Hangö. Inom projektets område finns sammanlagt 78 plankorsningar. Plankorssäkerheten förbättras antingen genom att avlägsna plankorsningar, förbättra vägarrangemang eller öka varningsanordningarna.

Skogby underfartsbro i Raseborg byggs som bäst. Den nya bron byggs bredvid det nuvarande spåret. Bron flyttas till sin slutliga plats 17.7-19.7.

Perrongen vid Skogby hållplats flyttas till en ny plats på Skogbyvägen, mot Helsingfors och den förlängs så att den motsvarar de kommande tåglängderna. Enligt nuvarande uppgifter kommer persontrafiken på grund av elektrifieringsprojektet att bytas till busstransporter för tiden 7.6-11.12.

Skogby underfartsbro som nu byggs och vägförbindelsen till den ersätter tre plankorsningar. Plankorsningarna vid Predium och Skogby hållplats avlägsnas efter att underfartsbron är färdig. Skogby plankorsning har varit stängd sedan 2017.

Avlägsnandet av plankorsningar handlar om väganvändarnas och bantrafikens säkerhet

Vid plankorsningen korsar vägen järnvägen i samma plan. Avlägsnandet eller förbättringen av plankorsningar främjar trafiksäkerheten och smidigheten i spårtrafiken.

”Avlägsnandet av plankorsningar är en viktig del av säkerställandet av plankorsningssäkerheten. Skogby underfartsbro och dess vägförbindelser möjliggör säker trafik för lokala väganvändare. Säkerheten prioriteras”, berättar projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket.

Mer information:

Trafikledsverket, regionchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
MP Infra Oy, sakkunnig Mika Pyykölä, tfn 040 718 7011, [email protected]

Följ projektet:

https://vayla.fi/sv/alla-projekt/hango-hyvinge


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv