Hoppa till innehåll

Saltning av landsvägar i förebyggande syfte är särskilt viktigt just nu

Publicerad 30.11.2022 9.00

Det kommer ofta medborgarrespons om saltning av landsvägar. Om väglaget väntas bli mycket halt saltas vägarna i god tid före det. Nu görs viktiga saltningar i förebyggande syfte på landsvägarna. Saltning i förebyggande syfte möjliggör små engångsdoser. Tack vare saltningen hålls huvudvägarna bara och fria från snö en stor del av vintersäsongen.

Halkbekämpningen på landsvägarna är proaktiv. Vägarna saltas för att vägytan ska ge tillräckligt bra grepp även på vintern vilket möjliggör att trafiken löper smidigt och säkert. Saltning av landsvägar i förebyggande syfte är särskilt viktigt under denna tid på året, eftersom bilisterna ännu inte är vana vid vinterväglaget. 

"De som fattar beslut om saltning är de högst kvalificerade proffsen inom sin bransch. De har tillgång till väderprognoser, information om vägvädersystemet, bra utrustning och årtionden av erfarenhet. Utgångspunkten är att saltningen inte görs i onödan eller med överdriven dos. Nedsmutsningen av bilar och vindrutor kan inte förhindras, men en kompetent arbetsledning och föraren håller saltanvändningen under kontroll ", berättar Mika Terhelä, sakkunnig inom anskaffning av landsvägsunderhåll vid Trafikledsverket.

Entreprenörerna följer fortlöpande upp väderleken och väglaget samt prognoserna för läget. Om väglaget väntas bli mycket halt saltas vägarna i god tid före det.

Saltning i förebyggande syfte möjliggör små engångsdoser. På en frusen vägyta skulle man vara tvungen att sprida betydligt mer salt, vilket skulle orsaka våta vägytor.

Salt huvudsakligen på de livligaste vägarna

Salt används främst på de livligaste vägarna, som utgör ca 9 500 kilometer av Finlands hela vägnät. På medellivliga vägar, drygt 11 000 kilometer, används både salt och sand för halkbekämpning. På andra vägar (cirka 57 000 km) samt på gång- och cykelleder bekämpas halka genom sandning.

Genom saltning är det lättare att uppnå en jämn och hög halkbekämpningsnivå. Den livliga trafiken skulle snabbt avlägsna sanden från det livliga vägnätet.

I vissa grundvattenområden används formiat i stället för salt, dvs. kemiska halkbekämpningsmedel. Formiat är ett miljövänligare men också dyrare alternativ än traditionellt vägsalt.

Mer information:

Mika Terhelä, sakkunnig inom anskaffning av landsvägsunderhåll, Trafikledsverket
Tfn 029 534 3331
[email protected]

Läs mer om halkbekämpning


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.