Hoppa till innehåll

Rivning av vägbron över Hangöbanan inleds 27.10.2020 – trafiken via omväg

Publicerad 26.10.2020 15.55

Den nuvarande vägbron med sju öppningar som går över Hangö bangård har nått slutet av sin livscykel. Bron rivs nu och ersätts med en ny förspänd bro av armerad betong med tre öppningar. Vägbron möjliggör fordonstrafik mellan norra och södra Hangö centrum över järnvägen.  Rivningen av den nuvarande bron inleds 27.10, och rivningsarbetet slutförs före årsskiftet.

Trafiken dirigeras via omväg under arbetet.

Rivnings- och pålningsarbetena kan orsaka buller och vibrationer i närmiljön. Arbeten som orsakar buller utförs i regel vardagar kl. 7–18. Eventuella arbeten under veckoslut meddelas separat.

Mer information:

projektchef Erkki Mäkelä, 029 534 3822, [email protected]