Hoppa till innehåll

Ring I Bredvik: Brodäcket för Räisäläbron för Spår-Jokern börjar gjutas onsdagen 15.7

Publicerad 13.07.2020

I projektet Ring I vid Bredvik byggs en bro över Ring I för den kommande snabbspårvägen Spår-Jokern. Byggnadsarbetet har nu framskridit så att betongarbete kan påbörjas på Räisäläbron onsdagen den 15 juli. Gjutningen pågår i cirka två dagar, och arbetet utförs utan avbrott. Enligt en preliminär bedömning avslutas arbetet torsdagskvällen den 16 juli.

Cirka 200 billaster med betong levereras till byggplatsen för gjutningen. Betongen pumpas upp till brodäcket med flera betongpumpar samtidigt, och betongpumparna flyttas alltmedan gjutningen framskrider. Brodäcket kräver totalt cirka 1 600 m3 betong, och gjutningen utförs av en personal på dryga tio personer. 

Efter gjutningen ska betongen torka i cirka två veckor för att uppnå tillräcklig hållfasthet. Därefter påbörjas spännings- och isoleringsarbeten. Räisäläbron är 185 meter lång och 9 meter bred.

Bakgrunden till Räisäläbrons arbetsskeden

Den kommande gjutningen av brodäcket för Räisäläbron har föregåtts av många andra byggarbetsskeden. Under våren 2020 byggde man bl.a. brons pelare. Pelarna var unika att tillverka eftersom vissa av dem är runda och andra ovala, och de växer uppåt. Efter att pelarna och markstöden gjutits installerades lager, varav det största enskilda lagret väger 1 150 kilo. Objektets lager är ganska massiva och avviker från vanliga brolager. Cirka 140 000 kilo stål och 40 000 kilo spännarmering har använts till brodäcket. 

Sakkola underfart stängs för en månad från och med 15.7.

Samtidigt som brodäcket för Räisäläbron gjuts börjar man också med rivningsarbeten vid Sakkola underfart. Sakkola underfart stängs mellan den 15 juli och den 15 augusti på grund av rivnings- samt vatten- och avloppsarbeten. Man slipper från den ena sidan av Ring I till den andra genom Bruksstrandens underfart i riktning mot Alberga och på Otnäs sida över Marspångens gångbro.

Mer information:

Projektchef Jarmo Nirhamo, Trafikledsverket, tfn 029 534 3596, [email protected]

Projektingenjör Elina Keränen, Trafikledsverket, tfn 029 534 3637, [email protected]

Platschef Timo Laitinen, GRK Infra Oy, tfn 050 434 2978, [email protected]

Förfrågningar om Spårjokern:

https://raidejokeri.info/sv/ge-respons

Följ projektet:

På vår webbplats https://vayla.fi/web/sv/ring-i-bredvik

På Facebook www.facebook.com/Keha1Laajalahti

 

Ring I är en halvcirkelformad huvudled i huvudstadsregionen som förbinder Kägeludden i Esbo med Östra centrum i Helsingfors. För att minska trängseln i trafiken och göra det möjligt att bygga Spårjokern krävs åtgärder mellan Torvmossvägen och Åboleden. I projektet byggs en ny planskild anslutning och Ring I sänks. Projektet beräknas kosta 30 miljoner euro.

Bilagor

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.

Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv