Hoppa till innehåll

RÄTTELSE AV PRESSMEDDELANDE: Banprojektet Kuppis–Åbo: Biltågsstationen på bangården i Åbo flyttas över till Logomo-sidan, den tillfälliga biltågsstationen och passagerarplattformen tas i bruk den 22 maj

Publicerad 20.5.2022 18.19

 

Det fanns ett fel i vårt pressmeddelande som publicerades torsdagen den 19.5.2022. Enligt det tidigare pressmeddelandet bör den tillfälliga passagerarplattformen på Åbo bangård användas av passagerare som avgår i riktning mot Toijala. Tåg som åker mot Toijala avgår dock från plattform 7 på järnvägsstationen, och den tillfälliga passagerarplattformen på Logomo-sidan används för en del tåg som anländer från Toijala-riktningen. Vi ber om ursäkt för felet. Nedan hittar du den uppdaterade informationen.

Biltågsstationen på bangården i Åbo flyttas över till Logomo-sidan den 21 maj som en del av projektet Kuppis–Åbo. Från och med den 22 maj bör fordonstrafiken använda den tillfälliga biltågsstationen. En del tåg som kommer från Toijala anländer till den tillfälliga passagerarplattformen på Logomo-sidan.

Biltågsstationen på bangården i Åbo flyttas från Bangårdsgatan till Hampspinnarebågen den 21 maj. Från och med den 22 maj styrs fordonen till en tillfällig biltågsstation, som man kör till via Vagngatan. 

Den tillfälliga passagerarplattformen på Logomo-sidan tas i bruk den 22 maj. En del tåg som kommer från Toijala anländer till den tillfälliga passagerarplattformen på Logomo-sidan. Den tillfälliga biltågsstationen och passagerarplattformen är i användning fram till oktober 2023. 

Banarbetena på Åbo järnvägsstation i början av sommaren

När de tillfälliga arrangemangen på Logomo-sidan tagits i bruk inleds banarbetena på Åbo järnvägsstation. Till en början utför man förberedande arbeten på järnvägsstationssidan och de nuvarande spåren rivs, varvid plattformarna 2 och 3 tas ur bruk. Arbetsområdet utvidgas och plattformarna 4, 5 och 6 börjar rivas när tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo stängs av från och med den 15 augusti och under tiden för byggarbetena på dubbelspåret till Kuppis. Billastningen flyttas tillbaka till den gamla biltågsstationen och de nya plattformarna 1 och 2 tas i bruk på järnvägsstationens sida i juni 2023.  

– Vi har kommit bra igång med banarbetena på bangården i Åbo under våren, berättar projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket. Under maj månad har vi till exempel byggt en ny bana i Lonttinen- och Konsaområdet och gjort stora markbyggnadsarbeten. Det arbete som nu görs kommer att gynna Kustbanan långt in i framtiden.  

– Spår- och plattformsarbetena på bangården i Åbo kommer att göra tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo smidigare och öka säkerheten på Åbo järnvägsstation, summerar Mäkelä.

Turun ratapihan väliaikaiset liikennejärjestelyt.

Ajo-ohjeet väliaikaiselle autojuna-asemalle.

Mer information:  
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä tel. 029 534 3822, [email protected]
Kreate Rata Oy, arbetschef Ari Mattsson tel. 040 842 1204, [email protected]
 
Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
www.facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och hinderfriheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2024. Europeiska Unionen stöder banprojektets utvecklingsfas med 6,3 miljoner euro. Projektet verkställs av Trafikledsverket, Åbo stad och VR.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.