Hoppa till innehåll

Rågrunds sektorfyr på Åland renoveras under hösten

Publicerad 15.10.2020 9.05

Under hösten renoverar Trafikledsverket grundkonstruktionen för Rågrunds sektorfyr på Åland. Fyren ligger mellan två livligt trafikerade farleder i Lemlands kommun. Under arbetet repareras grundkonstruktionerna, solenergi installeras som ny energikälla och havskablarna avlägsnas.

Rågrunds sektorfyr är en gammal gasfyr som uppfördes på berggrunden 1953. Den senaste grundliga renoveringen gjordes 1988, då fyren också elektrifierades. I samband med reparationen monterades en konformad stålmantel över fyrens grund och fylldes med betong. Manteln skyddar sektorfyrens grundkonstruktion mot bland annat ismassor.

Trettiotvå år senare är det dags för en grundlig renovering.

”Även om fyren i övrigt är i gott skick märkte vi vid den senaste dykningsgranskningen att stålmanteln delvis har rivits sönder och att det har bildats hål i betongkonstruktionen under den”, säger projektchef Olli Lehtinen vid Trafikledsverket.

Den nya stålmanteln byggs i en verkstad varifrån den transporteras till fyren. Under fyren bearbetas konen ännu enligt bergets former, varefter den monteras på plats och kanterna tätas. Till sist fylls manteln med betong.

I samband med förstärkningen av grundkonstruktionen omvandlas fyren till att drivas med solenergi. Fyren utrustas med solpaneler, lysdioder och batterier. Samtidigt avlägsnas onödiga elkablar runt fyren.

Arbetet inleddes i augusti och entreprenaden pågår till slutet av juni 2021. För närvarande verkar det dock som om arbetet kan komma att slutföras redan i slutet av detta år. Entreprenaden kostar 500 000 euro.

Krävande förhållanden

Det är alltid speciellt att reparera sjömärken eftersom förhållandena är olika vid alla objekt. Gemensamt för dem är att sjögången och trafiken runt arbetsplatsen gör arbetet krävande.

Rågrunds fyr ligger mellan två livligt trafikerade farleder. Bland annat Sverigebåtarna passerar platsen åtta gånger om dagen.

”Under arbetets gång sänker fartygen farten vid arbetsplatsen så mycket de kan. Väderleken, vindhastigheten, vindriktningen, strömmarna, farledens bredd, djupet och fartygstypen i fråga påverkar fartygets styrförmåga och hur mycket det kan sänka farten. Omkörningen leder alltid till svall, så man måste vara uppmärksam”, konstaterar Lehtinen.

Att flytta en kon som väger 25 000 kilo från verkstaden till Åland är inte heller någon barnlek, utan det kräver kraftiga fartyg och pontoner.

”Man måste naturligtvis ta hänsyn till vädret i arbetet. Det kalla vädret på hösten leder ibland till stiltje, så jag tror att detta arbete kan utföras redan under hösten”, bedömer Lehtinen.

Sjömärket som ska repareras ligger i Lemlands kommun nordost om farleden Nyhamn-Rödskär 8.2 meter och söder om den parallella farleden till Ledskär 7.0 meter.

Mer information:
projektchef Olli Lehtinen, tfn 029 534 3378, [email protected]

Bilagor