Hoppa till innehåll

Projektingenjör Saramaria Cowell: Ett fungerande och säkert slutresultat med gemensamma ansträngningar

Publicerad 14.11.2022

Förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron engagerar en stor grupp professionella som säkerställer att projektet framskrider smidigt och enligt tidtabellen. En av dem är Trafikledsverkets projektingenjör Saramaria Cowell som anslutit sig till projektet i februari 2022.

”Jag vikarierar projektchefen och är gemensamt ansvarig för genomförandet av projektets delhelheter. Ett exempel är bland annat helheter i anslutning till kvalitet och säkerhet, i vilka jag deltar aktivt.”

Projektingenjörens arbete är ett exakt arbete där tidigare erfarenhet av vägprojekt är till fördel.

”I mitt arbete är det viktigt att behärska väsentliga sammanhang och känna till de olika skedena i byggprocessen. Arbetet kräver ett självständigt arbetssätt samt förmåga att schemalägga och prioritera saker”, berättar Cowell.

Under hösten inleds de första arbetena i projektområdet för att förbereda inledandet av brobyggen. De mest betydande trafikarrangemangen infaller 2023–2025.

”Vid byggandet är det viktigt att den enda vägförbindelsen till skärgården inte bryts. I projektet har vi identifierat kritiska arbetsskeden och strävat efter att förbereda oss på dem. Säkert kan det uppstå några överraskningar under byggtiden, men vi försöker naturligtvis så bra som möjligt beakta alla möjliga situationer”, konstaterar Cowell.

bro, träd, människa.

Saramaria följer med att grundarbetena på byggplatsbasen vid Rävsundsbron blir färdiga. 

Utbyte av lärdomar i god anda

I synnerhet trafiksäkerhet och möjligheten att underhålla vägarna ligger nära projektingenjörens hjärta. Det är viktigt för Cowell att i arbetet kunna utveckla fungerande lösningar och bidra till att vägarna är säkra för alla användare. Före förnyelserna av Rävsunds- och Hessundsbroarna arbetade Cowell vid NTM-centralen inom underhållet av landsvägarna. Dessa lärdomar är till stor nytta också när broar byggs, dock från en annan synvinkel.

”I mina tidigare uppgifter har jag snarare underhållit vägar än byggt dem. I detta projekt har jag dock fått påverka underhållbarheten genom att berätta vilka lösningar som inte är de bästa med tanke på underhållet”, berättar Cowell.

Broarnas utvecklingsskede mellan allianspartnerna har enligt Cowell gått riktigt smidigt. Arbetet utförs öppet, i god andra och genom gemensamt övervägande av lämpliga lösningar.

”Det har varit fint att se och följa med hur till exempel planerare planerar broar och andra vägstrukturer. Så många yrkeskunniga personer deltar i projektet att jag också har lärt mig mycket genom att lyssna på andra”, berömmer Cowell.

bro, hav, strand.

Bild på det somriga landskapet som knäppts på Rävsundsbron under Saramarias cykeltur.

Blicken mot synliga resultat – i natursköna landskap

På sin fritid njuter projektingenjören som på grund av sitt arbete rör sig mellan projektbyrån och byggarbetsplatsen av lugnet i naturen. All sorts vistelse i naturen, såsom vandring eller cykling, ger en trevlig motvikt till det hektiska arbetet. De fantastiska skärgårdsvyerna vid Rävsunds- och Hessundsbrons projektområden går dock också att njuta av även på fritiden.

”Jag kunde inte stanna utanför projektområdet ens under sommarlovet, för jag cyklade längs Skärgårdens ringväg och kunde beundra de nuvarande broarna samtidigt”, skrattar Cowell.

Cowell förväntar sig att i synnerhet stålkonstruktionen på Rävsundsbron blir färdig och att brodäcken gjuts. På så sätt kan man äntligen se byggresultaten med egna ögon. Cowell motiveras särskilt av att resultaten av det egna arbetet är konkreta och långvariga.

”Det är fint att jag om fyra år kan röra mig på den nya bron och tänka på att jag har varit med och bygga den.”