Hoppa till innehåll

Projektingenjör Marja Mattinen: Projektets sladdar hålls samman med mångsidig erfarenhet och en nyfiken attityd

Publicerad 22.12.2022

Hur hanteras och samordnas de olika helheterna i broprojektet i Rävsundet och Hessundet? Kreates projektingenjör Marja Mattinen sköter både projektets ekonomiska ärenden och deltar bland annat i trafikarrangemangs- och miljögrupper i anslutning till projektet.

"Fakturerings- och kostnadsuppföljningen är en stor sak som jag sköter i projektet. Utöver dessa deltar jag till exempel i trafik-, miljö- samt farleds- och geogrupper där min uppgiftsbeskrivning varierar. Jag är alltså med på många sätt", berättar Mattinen.

Mångsidig erfarenhet av stora trafikledsprojekt är till fördel i projektingenjörens uppgifter. Den samlade erfarenheten garanterar att projektets skeden hålls under kontroll och att olika synvinklar beaktas.

"Jag har tidigare deltagit i några stora trafikledsprojekt som ger en god grund för att arbeta i ett stort broprojekt. Erfarenheten ger en bättre uppfattning om projektets struktur, dess framskridande och olika skeden. Dessutom deltar många aktörer i broprojektet Rävsundsbron och Hessundsbron, såsom städerna S:t Karins och Pargas samt myndigheter som det också är viktigt att beakta", fortsätter Mattinen.

Under den gångna hösten inleddes de första arbetena i projektområdet, såsom byggandet av en byggplatsbas och arbetsbroar. Pålnings- och brytningsarbetet på arbetsbroarna och de egentliga broarna fortsätter ännu under 2023.

"Med tanke på Finland är broarna i Rävsundet och Hessundet exceptionella, och det är verkligen fint att jag har kommit med i projektet."

Det mest belönande är mångsidigheten och att lära sig nytt

I arbetet som projektingenjör inspireras Mattinen särskilt av arbetets variation och mångsidiga möjligheter. Drygt 30 års erfarenhet av infrastrukturprojekt börjar inte trycka på, eftersom varje projekt och arbetsplats alltid har sina egna särdrag som gör arbetet lite annorlunda.

"I varje projekt ska man beakta nya saker, eftersom inget byggobjekt är helt likadant. Variationen motiverar mig mycket, eftersom man också lär sig och tar med något nytt från varje entreprenad,” funderar Mattinen.

Mattinen har tidigare arbetat särskilt med markbyggnad, så förnyandet av Rävsunds- och Hessundsbroarna medför nya vindar i arbetet. Dessutom är det en ny erfarenhet för Mattinen att genomföra projektet med alliansmodellen. Samarbetet mellan allianspartnerna har hittills förlöpt exemplariskt enligt projektingenjören.

"Det har varit mycket intressant och givande att få vara med från början och planera projektet och följa det på nära håll", säger Mattinen.

Marja upptagen med arbete på projektets kontor.

Synliga resultat och nya erfarenheter inspirerar – både i arbetet och på fritiden

Av kommande arbete väntar Mattinen framför allt på byggandet av de egentliga broarna och att konkret få se olika arbetsskeden med egna ögon.

"Brobygget är så annorlunda från markbyggandet att det finns många arbetsskeden som jag bara har sett på papper. Till exempel montering av rep på snedkabelbron i Rävsundet är säkert ett intressant skede att se med egna ögon", funderar Mattinen.

Den nyfikna och lätt inspirerade projektingenjören har också många järn i elden på sin fritid. En bra motvikt till det hektiska arbetet är till exempel yoga, stickning, all slags utomhusvistelse och att klappa om en finsk häst.

"Jag skulle väldigt gärna fortsätta med grunderna i motionsboxning, men jag måste lite välja mellan dessa hobbyer när det inte vill finnas tillräckligt med timmar på dygnet", skrattar Mattinen.