Hoppa till innehåll

Projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron: Trafiken på Skärgårdsvägen flyttas till en omledning i området mellan Fiskeriskolvägen och Bergbovägen

Publicerad 1.9.2023 13.34

 

Omledningen i området mellan Fiskeriskolvägens och Bergbovägens anslutningar går via Kärrängsvägen. Den nya rutten visas i den bifogade kartbilden. Trafikarrangemangen träder i kraft från och med fredagen den 8 september 2023. På omledningen kommer att finnas en hastighetsbegränsning på 50 km/h och omkörningsförbud. 

De nuvarande busshållplatserna i området kring Fiskeriskolvägens anslutning kommer att flyttas till Kärrängsvägen. Hållplatsen som finns nära Bergbovägens avfart i riktning mot Pargas kommer att vara ur bruk. Även de nya hållplatserna tas i bruk fredagen den 8 september kl. 04:00.

Fiskeriskovägens anslutning kommer att flyttas till en annan plats i oktober. Projektet informerar om övergången mer i detalj senare.

 


Bilaga: Omledningens trafikarrangemang på kartan

Mer information:
Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected] 
Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]

Följ projektet:
Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron
Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/ 

Målet för projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter som är betydande för den nationella industrin till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.

 

Bilagor