Hoppa till innehåll

Projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron: Trafikarrangemang gällande gång- och cykellederna vid Hessundet

Publicerad 31.8.2023 10.18

 

I Hessundet tas en ny gång- och cykelled i bruk i början av september under vecka 36. Den nya rutten går via Ljusuddavägen. Rutten visas på kartan som bifogas meddelandet. Rutten korsar Skärgårdsvägen vid Kalkvägens rondell i god tid före den nu avstängda delen av gång- och cykelvägen vid Paramet Oy.

Samtidigt kommer gångtunneln under Skärgårdsvägen att stängas av nära Paramet Oy på grund av byggandet av en pumpstation. Gång- och cykelvägen på Parametsidan kan dock fortfarande användas.

Under oktober kommer även motorfordon att ledas om till en omväg nära Ljusuddavägen. Projektet kommer att informera om arrangemangen mer i detalj när datumet för införandet av omvägen har bekräftats.

 

Bilaga: Den nya gång- och cykelvägrutten på karta

Mer information:

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]

Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]

 

Följ projektet:

Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/

Målet för projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter som är betydande för den nationella industrin till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.

 

Bilagor