Hoppa till innehåll

Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron -projektet: noggrannhet och säkerhet är det viktigaste i arbete på hög höjd

Publicerad 24.8.2023

Byggarbetet på Rävsundsbron och Hessundsbron stiger ställvis till flera tiotals meters höjd: brodäcken byggs på cirka 20 meters höjd och Rävsundsbrons pyloner stiger till hela 80 meter. Vid arbete på hög höjd ska man fästa särskild uppmärksamhet vid säkerheten och fallskyddet.

”Separata, detaljerade säkerhets- och kvalitetsplaner utarbetas för varje arbetsskede. På över två meters höjd ska det alltid finnas ett skydd som förhindrar att saker faller från arbetsplattformen. Dessutom garanteras arbetstagarnas säkerhet med ett räcke eller med sele. Fallskydd är alltid det viktigaste i arbetet”, betonar Kreates produktionschef Tero Haaramäki.

Arbete med hänsyn till väderleksförhållanden

Under den gångna sommaren har man i projektet byggt pelare för Rävsundets infartsbro, som beroende på pelarna reser sig cirka 10–15 meter över havsytan. Under vintern höjs de tunga stålbalkarna till cirka 13–15 meter.

På byggplatsen vid Hessundsbron har man under sommaren byggt betongleder i pelarna och i och med färdigställandet av den andra betongleden byggt pelare. Dessutom har man byggt en ställning för brodäcket på byggplatsen vid Hessundsbron.

Byggandet i närheten av havet medför utmaningar för arbetet. Rutterna ska vara säkra både för båtförare och byggare, och byggställningarna ska vara dimensionerade så att de tål de laster som arbetet medför. Väderförhållandena följs också upp noggrant.

”Stålbalkarna lyfts med hjälp av arbetskorgarna på arbetsbron samt kranen. Nära havet råder det ofta ganska blåsiga förhållanden, och därför följs vindstyrkan upp noggrant i lyftarbetet så att det som lyfts inte börjar svaja på ett farligt sätt. Den tillåtna vindhastigheten bedöms alltid enligt arbetsskedet från fall till fall”, berättar Haaramäki.

Pelare med byggställningar runt omkring.

Formarna på pelarna för Rävsundets infartsbro har byggts under sommaren.

Att bygga pyloner är ett utmanande och sällsynt arbetsskede

Uppförandet av Rävsundsbrons pyloner är ett speciellt arbetsskede, eftersom pylonerna reser sig exceptionellt högt till över 80 meter. En pylon, eller stödpelare, är en vertikal och pelarformig konstruktion som stöder brodäcket med snedkablar.

”Pylonerna byggs i fyra meters sträckor så att formen lyfts uppåt med kranen och gjuts ihop. Repfodralen av stål för pylonernas övre del lyfts med tornkranar, vilket kommer att vara ett utmanande arbetsskede då arbetet utförs särskilt högt”, förklarar Haaramäki.

Pyloner tillverkas ganska sällan i Finland, så deras inkludering i Rävsundsbron är något alldeles extra även för dem som deltar i projektet. Byggandet av pyloner påverkar inte trafiken på Skärgårdsvägen.

”Pylonernas uppförande är ett imponerande byggnadsskede som säkert är intressant att följa. Trots att arbetsskedet är utmanande påverkar det inte trafiken på Skärgårdsvägen – landsvägsförbindelsen hålls smidig under hela projektet”, betonar Haaramäki.

Arbetsbro, lyftkranar samt en träställning för däcket som i formen av ett ramverk.

När den är färdig stiger ställningen på Hessundsbrons däck till cirka 20 meters höjd.