Hoppa till innehåll

Projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron: fokus på säkerhet och smidighet i trafikarrangemangen

Publicerad 29.6.2023

Med trafikarrangemangen i projektet för förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron gör man det möjligt för byggarbetena att framskrida och garanterar säkerheten i trafiken och på byggplatsen. Innan trafikarrangemangen genomförs går de igenom en noggrann planeringsprocess. Vi frågade projektets projektingenjör Saramaria Cowell om vad allt som beaktas i planeringen och beredningen av trafikarrangemangen.

"I trafikarrangemangen utgår vi från Trafikledsverkets anvisningar och projektplanen, som ställer egna projektspecifika krav på arrangemangen. Det är viktigt att trafikarrangemangen är säkra både för trafikanterna och för dem som arbetar på byggplatsen", berättar Saramaria. 

Olika trafikarrangemang görs beroende på i vilket skede man befinner sig i arbetet och alltid då de behövs. Initiativet till att man startar beredningen av trafikarrangemang kommer från byggplatsen. Arbetsledningen och den planerare som ansvarar för att utarbeta trafikarrangemangen går igenom behoven av trafikarrangemang i respektive arbetsskede. Följande steg är att planeraren gör ett preliminärt utkast till arrangemanget som lämpar sig för terrängen.

I nästa skede behandlas planerarens planutkast i projektets trafikarrangemangsgrupp, som bland annat består av entreprenören, projektets säkerhetskoordinator, planeraren och representanter för Trafikledsverket och den lokala NTM-centralen. Gruppens mångsidiga expertis garanterar att olika synvinklar säkert beaktas. Trafikarrangemangsgruppen går igenom planen, föreslår ändringar som behövs och godkänner slutligen också den färdiga planen.

Från plan till verklighet – på terrängens villkor

Planeringen och beredningen av trafikarrangemangen kräver förutom branschövergripande kompetens även praktisk erfarenhet av att genomföra arrangemangen. Att genomföra planen i praktiken kräver förmåga och öga att läsa terrängen och dess särdrag – det vill säga vad som fungerar och vad som inte fungerar och med vilka lösningar planen bäst kan genomföras i terrängen.

"Till exempel kan dimensioneringen av anslutningarna se onödigt stor ut när man ser dem på papper, men i verkligheten är dimensioneringen av anslutningarna knapp till exempel för byggplatstrafiken. Då måste den tunga trafiken göra onödigt snäva svängar", påpekar Saramaria.

Omgivningen kring Rävsundet och Hessundet är exceptionell på grund av att det i närheten av projektområdet finns både bosättning, livlig trafik, vattendrag och branta bergsskärningar. Trafikarrangemangen ska alltså rymmas i ett mycket begränsat utrymme och därtill så att trafiken på Skärgårdsvägen löper smidigt under hela projektet.

Flygbild över rondellen.

På bilden en tillfällig rondell, Rävsundet. Vid planeringen av rondellen har även den tunga trafiken beaktats.

Alla trafikanter beaktas

I trafikarrangemangen är det viktigt att beakta alla trafikanter: bilister, tung trafik, byggplatstrafik samt fotgängare och cyklister. Till exempel har cyklisternas rutter planerats i projektet så att de är tillräckligt breda och så tydligt markerade som möjligt. 
Genom att tydligt genomföra trafikarrangemangen, som att styra med vägmärken, inhägna byggplatsens gränser och skydd vid schakten, är viktigt inte bara för säkerheten och en smidig trafik utan också för att utomstående inte ska gå vilse på byggplatsen.

Den tunga trafiken ska i sin tur beaktas så att transporterna har rum att svänga och ta sig fram smidigt. Till exempel har den tillfälliga rondellen söder om Rävsundsbron planerats så att den kan anpassas för långa eller breda specialtransporter. Vägmärkena i rondellen kan om det behövs tillfälligt flyttas och mittrefugen anpassas för att transporterna smidigt ska kunna ta sig fram längs rutten.

De genomförda trafikarrangemangen och hur de fungerar följs regelbundet upp i projektet.

"Trafikarrangemangen i projektet granskas varje vecka, bland annat med hjälp av videoinspelningar. Genom att följa med hur arrangemangen fungerar kan man också göra ändringar om brister eller ändringsbehov upptäcks", konstaterar Saramaria.