Hoppa till innehåll

Projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron: en omväg tas i bruk vid Rävsundet på vägavsnittet mellan Kårlaxvägen och den tillfälliga rondellen

Publicerad 23.8.2023 9.34

 

Syftet är att ta omvägen i drift från och med den 31 augusti 2023 dock med hänsyn till att vägmarkeringarna relaterade till införandet av omvägen kommer att göras när vädret tillåter. Omvägen tas i bruk så snart som möjligt i månadsskiftet augusti-september. Omfartsarrangemanget gör det möjligt att bygga Ekbacks underfart och genomföra grundförstärkning av området.

I anslutning till projekthelheten för Rävsundsbron byggs också en ny underfart vid Ekback. 

"Byggandet av Ekbacks underfart är en del av de åtgärder som genomförs i projektområdet för att förbättra skicket på landsväg 180 och anslutningsarrangemangen samt öka säkerheten för cykling och gångtrafik. Byggandet av Ekbacks underfart inleds 2024, då bron också blir färdig", berättar projektchef Janne Wikström vid Trafikledsverket. 

Omvägen går från Skärgårdsvägen till Ekbacks nya underfart 

Omvägen byggs öster om Skärgårdsvägen på en cirka 500 meter lång sträcka från den tillfälliga rondellen i riktning mot Pargas. På avsnittet har hastighetsbegränsningen fastställts till 50 kilometer i timmen.

Arrangemanget påverkar inte arrangemangen för gång- och cykelvägarna.

Busshållplatserna i båda riktningarna finns i området mellan Pärnäsvägen och Riåkersvägen när omfartsarrangemanget träder i kraft.

Arrangemanget som nu träder i kraft är i bruk till slutet av 2024.

 

Mer information:
Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected] 
Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]
Arbetsplatsens skifteschef Miikka Saarni, Kreate Oy, tfn 041731 6217, [email protected]

Följ projektet:
Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron
Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/ 

Målet för projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter som är betydande för den nationella industrin till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.

Bilagor