Hoppa till innehåll

Projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron ansöker om miljötillstånd för krossning av återvunnen betong

Publicerad 20.3.2024 8.03

 

Projektet ansöker om tillstånd för krossning av betong på deponeringsområdet för jordmassor i Kirjala. Tillståndet gäller betong från projektområdet som lämpar sig för återvinning. 

Den på förhand undersökta betongen krossas, och utgångspunkten är att den sedan utnyttjas inom projektet.

Infrastrukturbyggande är utsläppsintensiv verksamhet. Därför är alla innovationer som ökar byggandets koldioxidhandavtryck mycket välkomna. Trafikledsverkets mål är att främja och öka användningen av återvunnet material i sina projekt. Med hjälp av återvunnen betong kan man spara hundratals ton koldioxidutsläpp", säger Janne Wikström, som är ansvarig projektchef för broprojektet.

Projektet använder återvunnen betong för att bygga konstruktionsskikt för vägar, inklusive landsväg 180.

Materialåtervinning minskar på byggavfallet

Bakgrunden till ett mer omfattande utnyttjande av återvunnet betongkross är statsrådets förordning om bedömningsgrunderna för när betongkross upphör att klassificeras som avfall. Förordningen öppnar nya möjligheter för återvinning av betongavfall och minskar mängden avfall som uppstår vid byggande.

Återvunnet material ersätter jungfruligt stenmaterial

Det återvunna betongkrosset motsvarar till sina tekniska egenskaper naturmaterial. Det hårdnar till exempel mycket väl. Genom att använda betongkross kan man också minska användningen av jungfruligt stenmaterial i markbyggande. När betong som återvunnits från projektområdet används på samma område förkortas också materialtransporterna avsevärt. Det återvunna betongkrosset har dessutom en omfattande förmåga att binda koldioxid, det fungerar alltså som en kolsänka. Fenomenet kallas karbonatisering.

”Allt detta har stor inverkan inte bara på omgivningen kring infrastrukturbygget och bevarandet av landskapen, men också på betydelsen av projektets koldioxidhandavtryck och utsläppskalkyler. Projektet är ett av de första infrastrukturprojekten i Finland där man använder återvunnen betong i en så omfattande skala", konstaterar Wikström.

Miljötillståndet kungörs den 21 mars 2024. Krossningens konsekvenser för närområdet, till exempel i fråga om buller, avviker inte från de övriga konsekvenserna under byggtiden. 

Mer information:

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]

Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]

Följ projektet:

Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/