Hoppa till innehåll

Projektet Förnyandet av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron fortsätter med grundundersökningar vid Hessundet

Publicerad 8.2.2022 13.29

 

Alliansentreprenaden som ansvarar för projekt Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron fortsätter nu grundundersökningarna vid Hessundet. Öster om Rävsundet pågår redan jordmånsundersökningar som preciserar uppgifterna om jordmånen.

Arbetet inleds vid Hessundet den 14.2.2022. Samtidigt görs grundundersökningar av farledsbyggandet på båda sidorna av bron. Arbetena beräknas pågå till våren 2022.

- Grundundersökningarna är en del av utvecklingsfasen som alliansentreprenaden inledde i oktober 2021. Där planeras genomförandet, detaljerade byggnadsplaner utarbetas och målkostnaderna avtalas. Med hjälp av undersökningarna preciseras uppgifterna om jordmånen, bland annat mer detaljerat om klippytans läge och bergets kvalitet, som säkerställs genom borrning. Arbetet medför inga betydande olägenheter för närmiljön eller trafiken, berättar den projektansvariga projektchefen Janne Wikström vid Trafikledsverket.

Förutom mätningar i terrängen kommer man också att göra grundundersökningar från en färja genast när isläget är sådant att det är möjligt. Grundundersökningarna utförs av Mitta Oy som underleverantör till Kreate Oy.

Ytterligare uppgifter:

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn. 029 534 3600, fornamn[email protected]
Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn. 0400 627 461, [email protected]

Mer information på svenska:

Projektets informatör Minna Kylänpää, tfn 050 527 6696, [email protected]

 

Målet för projektet med att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron på landsväg 180 är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgårdar blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter, som är betydande för den nationella industrin, till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.