Hoppa till innehåll

Projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron ordnar ett besök på byggplatsen för den nya Rävsundsbron

Publicerad 26.9.2023 11.22

 

Den nya Rävsundsbron började byggas i slutet av år 2022. Allra först grundades byggplatsbasen söder om bron som skulle byggas, och bygget av arbetsbron inleddes. 

Under det pågående året har man börjat bygga pylonstöd, pålning av brons grunder samt maskinverkstadsarbeten för brons stålkonstruktion. Enligt planerna fortsätter arbetet år 2024 med byggandet av pyloner samt med montering och betongering av brons stålkonstruktion. Målet är att pylonstöden ska vara klara år 2025 så att snedkablarna kan installeras, brobanekonstruktionen färdigställas och den nya bron tas i bruk i slutet av 2025.

Eftersom byggandet redan har framskridit synligt till den nya brons permanenta konstruktioner, ordnar projektet i oktober ett introduktionsbesök på byggplatsen för den nya bron för områdets invånare. 

"Under evenemanget finns det möjlighet att bekanta sig med brobygget. Besökarna får uppleva byggarnas vardag under en ledd rundvandring från arbetsbron. Samtidigt har invånarna en unik möjlighet att se hur den nya brons konstruktioner börjar utformas ur olika perspektiv och hur byggandet konkret har framskridit. På plats finns också flera byggare och representanter för projektet som svarar på frågor”, hälsar projektchef Janne Wikström från Trafikledsverket intresserade välkomna.

Tidpunkt för besöket och ankomstanvisningar

Introduktionsdagen för Rävsundets nya bro ordnas lördagen den 7 oktober 2023 kl. 10–14. Man behöver inte anmäla sig till dagen, men eventuella rörelsehindrade ombeds att komma överens om besöket på byggplatsen på förhand för att kunna ordna passagen på arbetsplatsen.

Vi ber besökare att i mån av möjlighet komma till fots, med cykel eller genom samåkning. Parkeringsmöjligheten har ordnats på stället som visas på bilden nedan.

Ankomstanvisningar


Mer information:
Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected] 
Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]

Följ projektet:
Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron 
Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/ 

Målet för projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom blir det möjligt för regionens nationellt betydande industri att införa ännu större specialtransporter inom industritransporterna. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.

Bilagor