Hoppa till innehåll

Projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron: Locket på den nya Hessundsbron gjuts i mars

Publicerad 13.3.2024 10.51

 

Byggandet av den nya Hessundsbron har framskridit till ett betydande skede: brolocket gjuts från och med den 19 mars. Den nya bron öppnas för trafik i slutet av 2024.

Det tar cirka 50 timmar att gjuta brolocket. Arbetet inleds på morgonen den 19 mars och slutförs den 21 mars.

”På grund av arbetets karaktär arbetar vi oavbrutet i skift. I genomsnitt arbetar 20 personer under ett skift. För att gjuta brolocket behövs sammanlagt cirka 3 000 m3 betong. Betongen levereras till byggplatsen från två stationer i Nådendal och Lundo, berättar Tatu Saharinen, blockchef för Hessundsbron vid Kreate.

Arbetsförhållandena vid betongpumparna säkerställdes på förhand

I mitten av februari besökte en betongpump brobygget för att testa arbetsförhållandena och säkerställa att betongtransporterna kan genomföras när gjutningen inleds.

”Det är trångt på arbetsplatsen, särskilt mellan den gamla och den nya Hessundsbron. Under förhandsbesöket säkerställde vi att pumpen få plats”, förklarar Saharinen. 

Sammanlagt sex pumpplatser har reserverats för betongpumparna. Gjutningen görs med två pumpar samtidigt.

Gjutarbetets inverkan på trafiken

Gjutarbetet har ingen stor inverkan på trafiken i området, men från byggplatsen önskar man att alla som rör sig på vägen ska vara försiktiga under gjutdagarna.

”Betongbilarna kör längs Varvsviksvägen och Hessundsvägen. Det är skäl att vara uppmärksam i området, men ingen särskild trafikstockning eller andra konsekvenser för trafiken att vänta”, säger Saharinen.

Efter att locket har gjutits börjar förberedelserna på arbetsplatsen för efterspänningsarbeten på locket samt rivning av ställningen och formen. Därefter byggs broräcket och utförs isoleringsarbeten. 

 

Mer information:

Tatu Saharinen, blockchef för Hessundsbron, tfn 044 974 6451, [email protected]

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]

Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]

 

Följ projektet:

Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/

 

Målet med projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom gör man det möjligt för den nationellt betydande industrin i området att ta i bruk allt större specialtransporter inom industrins transporter. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.