Hoppa till innehåll

Projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron fortsätter grundundersökningarna som inleddes i samband med vägprojekteringsfasen

Publicerad 29.11.2021 12.37

 

Alliansentreprenaden som ansvarar för projektet Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron fortsätter grundundersökningar i Rävsundet den 30.11.2021. Projektets alliansentreprenad består av Trafikledsverket och Kreate Oy. Grundundersökningarna är en del av utvecklingsfasen som inleddes i oktober 2021 för alliansentreprenaden, där genomförandet planeras, detaljerade byggnadsplaner utarbetas och målkostnaderna avtalas.

Markundersökningen som pågår en knapp månad samlar in noggrannare information om jordmånen

I S:t Karins och Pargas, öster om det nuvarande Rävsundet görs från och med 30.11 markundersökningar som preciserar jordmånsuppgifterna. Arbetet beräknas pågå fram till julen 2021.

- Med hjälp av undersökningarna preciseras uppgifterna om jordmånen, bland annat mer detaljerat om klippytans läge samt bergets kvalitet, som säkerställs genom borrning. Arbetena utförs i huvudsak i Rävsundet på en färja, men de görs också på land i närheten av den nuvarande vägbanken. Arbetet medför inga betydande olägenheter för närmiljön eller trafiken, berättar den projektansvariga projektchefen Janne Wikström vid Trafikledsverket.

Arbetet utförs av Mitta Oy som underleverantör till Kreate Oy.

 

Mer information:

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]
Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627461, [email protected]

Mer information på svenska:

Projektets informatör Minna Kylänpää, tfn 050 527 6696, [email protected]

Följ projektet:

På vår webbplats www.vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

Målet för projektet med att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron på landsväg 180 är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgårdar blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter, som är betydande för den nationella industrin, till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.