Hoppa till innehåll

Projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron: Förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron orsakar ändringar i farlederna

Publicerad 14.9.2023 13.09

 

I oktober 2023 stängs farlederna vid både Rävsundsbron och Hessundsbron. Genom att stänga farleden strävar man efter att minska belastningen av den tunga trafiken på Rävsundsbron. I Hessund förutsätter genomförandet av stödställningen på brodäcket att farleden stängs för vintern. 

Stängningen av Rävsundets farled minskar belastningen på den gamla bron

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 13.9.2023 ändrat villkoren i vattentillståndet för den nya Rävsundsbron på ansökan av Trafikledsverket. Enligt beslutet kan tung byggplatstrafik flyttas över sundet till en enhetlig arbetsbro. Således stängs leden Vapparn-Harvarö vid Rävsundsbron för tiden 2.10.2023–31.12.2025. Stängningen av farleden upphör när den nya Rävsundsbron har öppnats för trafik och arbetsbron kan rivas. 

”Stängningen av farleden stör självfallet båtförare i byggplatsens närområde, men samtidigt finns det ett stort behov av att minska belastningen av den tunga byggplatstrafiken på den gamla Rävsundsbron”, berättar projektchef Janne Wikström vid Trafikledsverket.

Leden Vapparn-Harvarö stängs dessutom år 2026 utanför båtsäsongen för rivning av den gamla Rävsundsbron. Projektet informerar närmare om detta i sinom tid.

Farleden vid Hessund stängs när båtsäsongen upphör

Farleden vid byggplatsen för den nya Hessundsbron, inklusive passageöppningen som varit i bruk under båtsäsongen, stängs helt från och med 23.10.2023. Stängningen pågår fram till slutet av april 2024 och Hessundsleden öppnas 1.5.2024. 

"Hessundets farled stängs för att stödställningen för det nya brodäcket ska kunna byggas och betong appliceras på brons betongdäck våren 2024. Under detta arbetsskede kan vi tyvärr inte bevara båtöppningen i stödställningen eftersom brodäckets vikt vid gjutningen skulle vara för stor för stödställningen om den hade en 20 meters öppning”, preciserar Wikström.

Arbetena är med avsikt schemalagda utanför båtsäsongen så att de orsakar så lite olägenhet som möjligt. 

"Brons vattentillstånd och tillståndsövervakarens beslut skulle tillåta att farleden i Hessund stängs redan i början av oktober, men man har omplanerat arbetena inom projektet för att möjliggöra sjötransport som är viktig för näringslivet i området. Således stängs farleden först 23.10. Genom ett gott samarbete möjliggör vi sjötransporten och kommer i kapp de förlorade veckorna under vintern”, konstaterar Wikström.

Aktuell information om farleder 

Aktuell information om farlederna finns i Trafikledsverkets karttjänst Suomen Väylät på adressen https://suomenvaylat.vayla.fi/. Karttjänsten samlar Trafikledsverkets öppna material om olika trafikledsformer. Via tjänsten vill man beskriva trafikledsuppgifter så smidigt, synligt, aktuellt och mångsidigt som möjligt för olika användargrupper och -behov. Finlands Trafikleder är en karttjänst som tillhandahålls av Trafikledsverket och som bygger på öppna data. Tjänsten publicerades 2022 och omfattar för tillfället mer än 270 dataslag med tillhörande egenskapsuppgifter.

 

Mer information:
Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected] 
Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]
Aktuell information om farleder i Trafikledsverkets tjänst: https://suomenvaylat.vayla.fi/ (välj ”vesiväylätiedot”) 

Följ projektet:
Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron 
Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/ 

Målet för projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter som är betydande för den nationella industrin till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.