Hoppa till innehåll

Projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron: Brodäcket för tillfartsbron över Rävsundet gjuts i början av maj 2024

Publicerad 2.5.2024 13.29

 

Ställnings-, form-, armerings- och kylrörsarbetena på tillfartsbron över Rävsundet har slutförts. Brodäckets utrustning monteras som bäst och man förbereder sig på byggplatsen att gjuta däcket. Däcket gjuts under perioden 6–8 maj. Arbetet påverkar inte byggplatsens närområde, men de som rör sig i området bör vara uppmärksamma på betongtransportbilar under dagarna när gjutningarna utförs. Gjutningsarbetet pågår oavbrutet i cirka två dygn.

"Formen och den massiva storleksklassen av den nya bron över Rävsundet börjar gestaltas tydligt i och med avsnittet för infartsbron och de uppåtsträckande pylonerna. Landskapet domineras redan nu av en stor tornkran som tjänar våra pylonbyggare. Gjutningen av tillfartsbron över Rävsundet är den största enskilda betonggjutningen på vår byggarbetsplats. Cirka 3 700 m³ betong kommer att gjutas", berättar projektingenjör Saramaria Cowell från Trafikledsverket.

Rävsundsbron blir färdig och öppnas för trafik i slutet av år 2025. Vid färdigställandet blir den bron i Finland med längst spännvidd.

 

Mer information:

Projektingenjör Saramaria Cowell, Trafikledsverket, tfn 029 534 3342, [email protected]

Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]

 

Följ projektet:

Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/

 

Målet med projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom gör man det möjligt för den nationellt betydande industrin i området att ta i bruk allt större specialtransporter inom industrins transporter. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.