Hoppa till innehåll

Projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron: Beredningen av den bärande stålkonstruktionen på Rävsundsbron har inletts i Uleåborg

Publicerad 18.10.2023 13.49

 

Beredningen av stålkonstruktionen på Rävsundsbron inleddes i början av september 2023 i Uleåborg. Att stålkonstruktionen färdigställs och monteras enligt tidtabellen är ett kritiskt skede med tanke på färdigställandet av den nya Rävsundsbron.

Tillverkningen av stålkonstruktionen som utförs som måttbeställt arbete inleddes den 5 september 2023 i Steel Group Pohjanmaa Oy:s maskinverkstad i Uleåborg. Materialbeställningar har gjorts sedan sommaren och material har kommit till verkstaden för huvudmaterialens del sedan augusti. Tillverkningen av de första skiftena har alltså precis inletts och de första stålkonstruktionerna levereras till brobygget i Pargas i december 2023. Verkstadstillverkningen fortsätter fram till maj 2024.

"Stålkonstruktionen har planerats under en lång tid av många olika yrkesgrupper. Utöver tillverkningsprocessen har vi naturligtvis också varit tvungna att beakta hur stålkonstruktionen kan sättas på plats, dvs. vilka krav förflyttningen ställer till exempel på hjälpstöd på vilka stålkonstruktionen skjuts. Vi följer en noggrann process för planering och granskning av planerna så att vi säkert får ett högklassigt och hållbart slutresultat för de kommande 100 åren eller mer", berättar projektchef Janne Wikström vid Trafikledsverket. 

Tillverkning av stålkonstruktionen i gång med full fart i november 2023

Färdigställandet av stålkonstruktionen är ett av de mest kritiska skedena med tanke på projektets tidtabell, eftersom den påverkar byggandets följande steg. Installationen ett långvarigt arbetsskede, vars färdigställande är en förutsättning för att följande arbetsskeden, som också är långvariga, ska kunna inledas.

"Just nu gör vi delsammansättningar i maskinverkstaden. Vi väntar ännu på några materialleveranser och produktionen av stålkonstruktionen inleds på allvar efter mitten av november. Tillverkningen av stålkonstruktionen är ett projekt av en unik storleksklass, som man ofta inte ser i Finland. Tillverkningen omfattar 3 300 000 kilo stål", berättar Henrik Kiviniemi, verkställande direktör för Steel Group Pohjanmaa Oy.

Flyttningen av stålkonstruktionen inleds i februari 2024

Rävsundsbron är, när det kommer till snedkabelavsnittet, en samverkans- och snedkabelbro av armerad betong och när det kommer till infartsbron en förspänd kontinuerlig balkbro av betong. Stålkonstruktionen tillverkas av konstruktionsstål, dvs. en legering med järnbotten.

Rävsundsbrons stålkonstruktion består av 20 skiften. Skiftet har två huvudbalkar och ett visst antal tvärbalkar och tvärbalkar med rep. Skiftets delar levereras till byggarbetsplatsen i de delar de är och de monteras till skiften på plats. Konstruktionerna levereras till platsen enligt principen för rätt behov.

Sammansättningen av stålkonstruktionerna börjar på Pargas sida vid stödet T4 (se bild), där stålkonstruktionerna i stödområdet monteras ovanpå hjälpstöden i broformen. Avsnittet mellan T1-T3 monteras i S:t Karins ände på en installationsplattform, en så kallad lanseringsplattform, och stålkonstruktionen skjuts (med domkraft) från stöd T1 till stöd T3 i tre separata steg. Stötarnas hastighet är sex meter i timmen. Sammanlagt 14 skiften bildar en helhet som sträcker sig ända till brostödets pylon T3. Den första skjutmonteringen görs i februari, den andra i april och den tredje i maj.

kirhes_silta_terasrakenne_infograafi_231011.png

När man har fått avsnittet mellan stöden T1 och T3 på plats från S:t Karins riktning till brostödets pylon T3, ändras stålkonstruktionens rörelse från horisontell till vertikal. Resten, dvs. avsnittet mellan brostödet T3 och infartsbron i Pargas (T3-T4), lyfts nämligen upp från arbetsbron och placeras på sin plats.

Planering av ett utmanande broobjekt

Rävsundsbron är en utmanande byggmiljö, vilket också har påverkat broplanerarnas arbete.

"Broarna planeras och byggs alltid så att de ska hålla, även Rävsundsbron. Dess livslängd kommer att vara åtminstone 100 år. Den tekniska planeringen styrs naturligtvis av anvisningar och standarder inom branschen, till exempel i fråga om belastning och material, men vi beaktar också bland annat vägtrafiksäkerheten, underhåll av vägen, kostnaderna, den omgivande bosättningen och brons utseende. Rävsundsbron är ett komplicerat och stort objekt. Brons läge är också en utmaning: sundet är mycket djupt och vallarna branta. Det finns knappt om utrymme för byggande och till exempel för arbete med arbetsmaskiner, vilket har beaktats i planeringen. Dessutom är tidtabellen för byggandet snäv och planeringen och byggandet är delvis överlappande. Projektets olika parter har lyckligtvis förbundit sig att möta utmaningarna med ära", säger huvudplanerare Sami Niemelä vid WSP Finland, ett företag som planerar och konsulterar den byggda miljön. WSP Finland deltog i utarbetandet av projektets utredningsplan och fungerar också som broplanerare för Rävsundsbron.

 

Mer information:

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]

Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]

 

Bilaga: Rävsundsbrons stålkonstruktion som bild

 

Följ projektet:

Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/

 

Målet för projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom gör man det möjligt för den nationellt betydande industrin i området att ta i bruk allt större specialtransporter inom industrins transporter. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.

Bilagor