Hoppa till innehåll

Projektchef Timo Hirvasmaa: Brokonstruktion med järnhård yrkeskunskap

Publicerad 12.10.2022

Byggfasen i broprojektet Rävsundsbron och Hessundsbron närmar sig med fart. Projektets allianspartner Kreate Oy:s projektchef Timo Hirvasmaa håller i trådarna och ser till att helheten fortskrider enligt planen.

"Jag ansvarar i synnerhet för att målen för projektet uppnås, dvs. mina viktigaste uppgifter är att se till att arbetet följer projektplanen. Detta innefattar tidtabellen, kvaliteten och kostnadsuppföljningen", berättar Hirvasmaa.

Målet för broprojektet är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och förbättras jämfört med tidigare. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln.

Hirvasmaa är en riktig veteran när det gäller brokonstruktioner, eftersom han har byggt broar sedan 1991. Att bygga broarna över Rävsundet och Hessundet är dock en speciell och fin möjlighet även för en mera erfaren yrkesperson.

"Nya projekt inspirerar alltid, men det här broprojektet är unikt och sällsynt. Jag har nog inte en enda gång varit med i en sådan här allians där man bygger två stora broar – det kommer säkert att inspirera alla i projektet", gläder sig Hirvasmaa.

På bilden Timo och kontorshunden Elsa i projektkontoret. Projektets byggplaner har fästs på väggen.

Byggande i samarbete och med ett erfaret grepp

Kreates uppgift som allianspartner i projektet är att utföra byggarbetet. Broprojektet är enligt Hirvasmaa ett av Kreates största broprojekt. Det sysselsätter i sin helhet ett tjugotal anställda vid Kreate och cirka 90 underleverantörer.

"Kreate tillför projektet uttryckligen brokompetens, eftersom vi hör till de främsta i landet när det gäller brokonstruktioner. Vår kompetens finns i krävande och mycket krävande brokonstruktioner och det är säkert en orsak till att vi är med i denna allians", berättar Hirvasmaa. 

I alliansmodellen förbinder sig beställaren, byggaren och planerarna till gemensamma mål genast i början av entreprenaden. Samarbetspartnerna arbetar vid samma bord direkt från början. Enligt Hirvasmaa delar man information, planerar arbetet och fattar beslut tillsammans i det gemensamma projektkontoret.

"Allianssamarbetet har hittills varit mycket lyckat. Vi har redan nu hittat många bra och kostnadseffektiva lösningar, vilket är avsikten", säger Hirvasmaa nöjt.

Landskapsbild från den nuvarande Rävsundsbron. Den nya bron byggs bredvid den gamla bron.

Broarnas storlek och vackra utseende inspirerar 

Under hösten inleds beredningen av byggplatsområdena för att brobygget ska kunna inledas smidigt. Till beredningen av byggplatsområdena hör enligt Hirvasmaa bland annat arrangemang på byggplatsvägarna, trädfällning samt uppförande av arbetsbroar för att man ska kunna bygga broarnas stödkonstruktioner. Att bearbeta stödkonstruktioner under vatten är en av de mest utmanande arbetsfaserna.

"I projektet byggs krävande konstruktioner, såsom grundplattor under vatten, också på stort djup, så de kommer att kräva en hel del", konstaterar Hirvasmaa.

Det är belönande för projektchefen när man når vattenytan och äntligen kan se resultatet av byggandet konkret med egna ögon. 

"En trevlig syn är när pålmaskinen lämnar bygget och vi har kommit ovanom vattenytan. Då blir resultaten av arbetet synligare", tänker Hirvasmaa.

Det imponerande utseendet på de nya broarna över Rävsundet och Hessundet och den natursköna miljön gör arbetet speciellt och inspirerande.

"Broarna i projektet är stora och ståtliga och de finns på en verkligt vacker plats, så även detta ger motivation för arbetet", berömmer Hirvasmaa.
 


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv