Hoppa till innehåll

Projektchef Janne Wikström: Mot det bästa slutresultatet – på ett säkert sätt och genom att njuta av arbetet

Publicerad 2.9.2022

Trafikledsverkets projektchef Janne Wikström och hans trupper arbetar som bäst med att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron. Det är fråga om ett mycket omfattande och exceptionellt projekt.

"I finsk skala är Rävsundsbron en enorm bro (spännvidd nästan i världsklass), föregående bro i motsvarande skala blev färdig för över 25 år sedan", berättar Wikström.

De förnyade broarna garanterar en fungerande landsvägsförbindelse och säkerhet för områdets invånare och turister. Broarna tryggar också landsvägsförbindelsen till Åbolands skärgård.

"Förhållandena för fotgängare och cyklister förbättras väsentligt när gång- och cykelleden blir bredare enligt den nuvarande dimensioneringen. Dessutom byggs bullerskydd och underfarter för gång- och cykeltrafiken, dvs. säkerheten förbättras även till denna del", räknar Wikström upp.

Projektet har också stor betydelse för regionens företag och storindustrin, som utnyttjar broarna i sina transporter. Enligt Wikström möjliggör de nuvarande broarnas skick inte längre de största specialtransporterna, och därför har man varit tvungen att begränsa transporterna.

"De nya broarna skapar alltså bättre förutsättningar för affärslivet. När logistikförbindelserna förbättras möjliggör man en ökning av verksamheten."

Himmel, berg, person.

På bilden Janne Wikström söder om Hessundet. "Den nya väglinjen kommer att gå här", berättade Janne hösten 2021 för mediaföreträdare som besökte projektet. I bakgrunden syns den nuvarande infartsbanken på Hessundsbron.

Det har varit en glädje att delta i detta sällsynta projekt

Projektchefens viktigaste uppgift är att hålla ett stadigt tag om trådarna och se till att projektet enligt målen byggs inom tidtabellen, kvalitativt och enligt budgeten. Ett fungerande samarbete, arbetets meningsfullhet och säkerhet står i centrum när man frågar Wikström om projektchefens uppgifter.

"Projektet leds från Pargas och byggplatsen, dvs. vi befinner oss där byggandet tar plats."

För att få vardagen att fungera smidigt är man ibland tvungen att lösa olika besvärliga problem under arbetsdagen.

"Det mest motiverande är att uppnå ett lyckat slutresultat som kontinuerligt har kunnat förbättras under resan", säger Wikström.

Wikström betonar att arbetet utförs för användarna, dvs. för invånarna i området och väganvändarna. För projektchefen är det viktigt att projektet producerar både den bästa möjliga och den mest kostnadseffektiva slutprodukten. Projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron är en fantastisk möjlighet som man inte stöter på alltför ofta.

"Det här är ett av de mest utmanande broprojekten i Finland på länge, det är ett privilegium att få vara med", säger Wikström.

Framåt med hjälp av samarbete

Rävsunds och Hessunds broprojekt genomförs som en entreprenad tillsammans med en samarbetspartner som valts enligt alliansmodellen. Wikström har erfarenhet av en ganska exceptionell modell från tidigare arbetsprojekt. Erfarenheten är till nytta när man väljer upphandlingsmodell och när man arbetar med en samarbetspartner. 

"Detta är ett stort och utmanande projekt som innehåller många utvecklingsmöjligheter och även risker. Alliansen passar framför allt för projekt som vill ta allt ut av att de olika parterna befinner sig vid samma bord redan från början. Ingen av de enskilda aktörerna skulle nödvändigtvis kunna göra lika bra saker ensam som tillsammans. I utvecklingsprocessen är alliansmodellen visserligen en arbetskrävande och till och med tung process", förklarar Wikström.

Och hur har samarbetet med allianspartnern Kreate kommit i gång?

"Hittills har det fungerat otroligt bra! Från modellen har man redan nu fått det man ville ha. Man har kunnat utnyttja byggarens kompetens och fört planerna i en kostnadseffektiv riktning", säger Wikström nöjt.

Projektet har framskridit i god takt, eftersom alliansentreprenadens utvecklingsfas enligt Wikström börjar vara på slutrakan. Som det ser ut nu kan man börja bygga i slutet av detta år.

Att inleda byggskedet är en spännande tid för projektchefen. Detta framgår av frågan om vilket arbetsskede Wikström ser mest framemot:

"När den första grävmaskinen sätter igång på arbetsplatsen. En spännande dag i ett byggprojekt, det är som att vänta på en startskottet i en löpartävling! ”
 


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.